Unionen vill sänka skattesatsen för digitala medier och stärka branschen. Foto: Shutterstock.com

Fackförbund

Unionen vill sänka skattesatsen för tidskrifter, tidningar och böcker som läsare kommer åt digitalt. Frågan har drivits under snart två år. Nu vill Unionen se en minskad konkurrens mellan tryckt och digitalt utgiven text.

Det var under förra veckan som Unionen Opinion rapporterade om förslaget som skulle innebära en sänkt skattesats på digitala böcker, tidningar och tidskrifter. Förslaget kommer vid tillämpande träda i kraft den 1 juli i år. 

En fråga som drivits under snart två års tid

Förslaget om en sänkt skattesats för digitalt publicerad text är en fråga som Unionen drivit under närmare två års tid. Frågan hör ihop med politiken som fackförbundet driver för att gynna media- och kommunikationsbranschen. 

Skattesatsen på digitalt utgivna texter är idag 25 procent medan texter tryckta på papper har en skattesats som endast omfattar 6 procent. En skillnad som skapar dåliga konkurrensförutsättningar och obalans inom branschen. 

Den digitala utgivningen av böcker, tidningar och tidskrifter växer årligen och har kommit att bli en viktig faktor för branschens fortsatta överlevnad. Trots att marknaden för tryckta tidningar och böcker fortfarande står både större och starkare. 

[Ads1]

Nuvarande skattesatser grundar sig i tidigare momssänkning

Skattesatserna som finns idag grundar sig i en sänkning av momsen under 2002. Momssänkningen genomfördes för att stimulera utgivningen av tryckta tidningar och böcker, som en sorts kulturpolitisk gärning. 

Målet med momssänkningen lyckades, priserna minskade samtidigt som försäljningen ökade. Men problemet låg fortfarande i att man enligt EU:s bestämmelser inte kunde sätta samma låga momsnivå på de digitala medierna och det blev därför tvunget att sätta skattenivåerna som man vill förändra idag. 

EU satte den lägre momssatsen för digitala medier hösten 2018, trots att tanken under 2017 var att både tryckta och digitala medier skulle få en mer jämlik momssats. Men frågan blockerades av andra medlemsländer i syfte att få igenom andra viktiga frågor. Nu ligger hoppet istället hos nästa regering. 

Unionen vill stärka branschen

Anledningen till Unionens drivande av frågan är att de vill stärka branschen för de medlemmar som arbetar på bokförlag eller med tidningsutgivning. Branschen har under de senaste åren kantats av omstrukturering, konkurshot och uppsägningar.

Genom att stärka branschen hoppa Unionen på att deras medlemmar kan välja mellan fler jobb med bättre villkor. 

Att det finns starka och fria medieinstitutioner är av vikt för ett fortsatt demokratiskt samhälle och möjlighet till att bedriva fackligt arbete.