Arbetare framför datorer och Unionens ordförande Martin LinderUnionens medlemsantal fortsätter att öka. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Fackförbund

Unionen, Sveriges största fackförbund, fortsätter att växa. Under 2018 har förbundet fått drygt 15 000 fler medlemmar och vid årsskiftet hade man totalt 664 464 medlemmar. Unionens yrkesverksamma medlemmar ökade med över 12 000 personer. Det stigande medlemsantalet ger Unionen en större möjlighet att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Unionen är ett fackförbund för tjänstemän inom en rad olika branscher. För några år sedan passerade förbundet Kommunal gällande antalet medlemmar och blev därmed Sveriges största fackförbund. Under det gångna året har medlemsantalet fortsatt att öka och idag har Unionen 664 464 medlemmar, vilket är ett medlemsrekord.

Totalt ökade medlemsantalet med 15 325 medlemmar, 12 582 var yrkesverksamma.

– Det är glädjande att tusentals privatanställda tjänstemän upptäcker värdet av att vara medlem i Unionen. Det visar att medlemskapet är attraktivt och relevant, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Fler studenter och pensionärer söker sig till Unionen

De allra flesta nya medlemmarna är som sagt yrkesverksamma, men Unionen har även lyckats locka till sig en hel del studenter. Knappt 2 000 nya studenter anslöt sig till Unionen förra året och totalt är drygt 48 000 av förbundets medlemmar studenter.

Även 721 pensionärer blev medlemmar i Unionen förra året. Vid slutet av året var 64 609 medlemmar pensionärer.

Unionen samlade dessutom 9 680 egenföretagare vid årets slut. Det är en ökning med 95 medlemmar på ett år.

[Ads1]

Kollektivavtalet ska omförhandlas nästa år

Nästa år ska fackförbundets kollektivavtal omförhandlas. Ett växande medlemsantal kommer föra gott med sig när det är dags för ledningen att sätta sig i förhandlingarna. Martin Linder berättar att ju fler medlemmar Unionen kan knyta till sig desto mer förhandlingskraft kommer man att få.

Linder tror även att Unionens medlemsantal kan göra det lättare att påverka politiker och andra beslutsfattare när det gäller frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö.