Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Fackförbund

Under 2017 fick Unionens medlemmar över 20 miljoner i juridisk rättshjälp. En majoritet av ärendena omfattades av arbetsskador där sjukersättning var det huvudsakliga fokuset, rapporterar Kollega.

Totalt handlar det om en summa på 24 miljoner kronor som har bekostat jurister i ärenden om försäkringshjälp för Unionens medlemmar. De flesta fallen handlade om personer som drabbats av arbetsskador och önskat få tillgång till sjukpenning. 

I 40 procent av fallen 2017 ville medlemmarna få tillgång till sjukpenning

Andelen ärenden som innefattade medlemmar som ville få tillgång till sjukpenning som en följd av en arbetsskada uppgick till 40 procent under 2017. Sjukpenningen är en ersättning som Försäkringskassan kan betala ut när man är för sjuk för att jobba.

Under 2015 skickade 12 medlemmar in överklagan angående sjukpenning, vilket 2016 ökade till 25 medlemmar. Efter 2017 kan man se att siffran har fördubblats. 

Livräntan var det näst vanligaste ärendet

När en arbetstagare drabbas av en arbetsskada som hindrar möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter under minst ett år har man rätt till en livränta. Också livräntan är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Livräntan var det näst vanligaste ärendet för Unionens jurister under förra året. 

Fler kvinnor är män begär rättshjälp från Unionen

De flesta av de ärenden som Unionens juridiska avdelning har tagit emot under 2017 har lämnats in i Östra Sörmland och Stockholmsregionen. Utöver det har många ärenden även lämnats in på Gotland samt i Västerbotten, Mellannorrland och Norrbotten.

Bland antalet ärenden har Unionen kunnat se att kvinnorna går om männen. Av en sammanlagd summa på 188 begärda tvistärenden genomfördes de av 103 kvinnor och 85 stycken av män. 

Under 2016 tog Unionens juridiska avdelning emot 170 ärenden. Samtliga handlade om försäkringsrätt och slutade på en total summa omfattande 33 miljoner kronor som betalades ut till medlemmarna.