Fackförbund

Alla fackförbund har som främsta arbetsuppgift att hjälpa och stötta medlemmar ute på arbetsmarknaden. Det kan innebära allt från att hjälpa till med frågor om arbetsmiljö till att erbjuda pensionsrådgivning. Enligt en undersökning resulterade fackförbundet Unionens arbete i att cirka 32,8 miljoner betalades ut till medlemmar under 2016. Dessa frågor gällde ärenden med arbetsskador och arbetslöshetsersättning.

Fackförbundet hjälpte 182 medlemmar med försäkringsärenden 

Under 2016 var det 182 medlemmar i Unionens fackförbund som fick hjälp med så kallade försäkringsärenden. Dessa ärenden gällde en rad olika situationer vilket är väldigt talande för fackförbundens omfattande arbete. Hos Unionen var dessa 182 ärenden:

104 arbetsskadeärenden

  • 46 ärenden gällande arbetsolyckor. Dessa berodde mestadels på olyckor på själva arbetsplatsen men även trafikolyckor som skett under resor i tjänst alternativt färd till och från arbetet. 
  • 17 ärenden med fysiska belastningsskador. Vilket främst innebar skador på armar och händer men även nacke och skuldror. 
  • 28 ärenden gällande psykiska belastningsskador. Den psykiska belastningen som resulterade i försäkringsärenden som fackförbundets jurister hanterade berodde framför allt på stressrelaterade faktorer.
  • 2 ärenden om mobbning på arbetsplatsen. Dessa ärenden räknas till psykiska belastningsskador men är även dessa viktiga att uppmärksamma. Fackförbund arbetar konstant med att alla anställda ska känna sig trygga på arbetsplatsen och att ingen ska bli diskriminerad eller mobbad. 

Genom att vara medlem i ett fackförbund har du stöd om du skulle vara med om en arbetsrelaterad olycka. Det ger dig betydligt större förhandlingskraft gentemot både din arbetsgivare och försäkringsbolag. Du kan få stor hjälp med vad dina rättigheter är i situationer där du själv känner dig osäker.

66 ärenden om arbetslöshetsersättning

Ärenden om arbetslöshetsersättning innebar frågor om uppsägning och huruvida den anställde har rätt till a-kassa. Som medlem i fackförbundet Unionen ingår en inkomstförsäkring vilket innebär att denna sortens ärenden även berör ersättning från inkomstförsäkringen. 

Att bli medlem i ett fackförbund kan vara ett värdefullt beslut

Fackförbundens arbete är ovärderligt och faktum är att de hjälper betydligt fler än vad många tror. Att vara medlem i ett fackförbund innebär att du får stöd på arbetsmarknaden, inte bara när du hamnat i en obekväm situation. Du kan även få hjälp med exempelvis CV-granskning, juridisk rådgivning, rättsskydd om det skulle uppstå en tvist mellan dig och din arbetsgivare samt ett flertal förmånliga rabatter och erbjudanden. Vilka förmåner som ingår i ett medlemskap beror på vilket fackförbund du väljer att bli medlem i. Du kan oftast inte gå med i vilket fackförbund som helst utan du bör välja ett som är verksamt inom ditt yrkesområde. Vilka fackförbund du kan bli medlem i och vad de erbjuder för förmåner kan du enkelt ta reda på genom att hitta rätt fackförbund för dig här på Fackförbund.com.