unionens kanslichef therese svanströmI dag är Therese Svanström kanslichef på Unionen. Men om två veckor kan hon väljas till ny ordförande för TCO. Foto: Camilla Svensk/fackforbund/unionen

Arbetsmarknad

TCO föreslår Unionens kanslichef Therese Svanström som sin nya ordförande. Kandidaten planerar att öka inflytandet för medlemmarna i de anslutna fackförbunden, och organisationen tror att Therese Svanström kommer att bidra med en stark röst för tjänstemän i Sverige, skriver Arbetsvärlden.

Tjänstemannaorganisationens (TCO) tidigare ordförande Eva Nordmark arbetar sedan en tid tillbaka som arbetsmarknadsminister i regeringen. Nu ska hennes efterträdare i TCO utses. Förslaget som TCO:s styrelse har tagit fram är Unionens nuvarande kanslichef, Therese Svanström.

Det slutgiltiga beslutet om ordförandeposten kommer att fattas på extrakongressen som TCO håller i Stockholm den 9 december.

Vill ge medlemmarna större inflytande

Innan Therese Svanström började arbeta hos Unionen har hon även varit kanslichef på fackförbundet Vision. Hon har även arbetat som statssekreterare på Socialdepartementet och som sakkunnig hos en tidigare arbetsmarknadsminister.

Kandidaten ställer sig positiv till uppdraget, och är både stolt och glad över att bli föreslagen. Hon menar att TCO är den globalt sett starkaste rörelsen för tjänstemän.

– Om jag väljs vid kongressen är mitt mål att skapa ett ännu större inflytande för TCO-förbundens medlemmar, säger hon i ett pressmeddelande från TCO.

Fram till extrakongressen kommer Therese Svanström dock att fokusera helt på sitt nuvarande arbete. Därför vill hon inte vidare kommentera förslaget förrän hon formellt har blivit vald till posten, enligt Arbetet.

Växande antal tjänstemän behöver en stark politisk röst

Även TCO:s tillfälliga ordförande Peter Hellberg är glad att styrelsen har föreslagit en ny ordförande till organisationen.

– Tjänstemannagrupperna växer och det är viktigt att de får en stark röst som driver deras frågor gentemot politiken i Sverige och EU, säger han.

I nuläget är det 13 fackförbund som ingår i TCO, som tillsammans består av över 1,4 miljoner medlemmar. Några av de fackförbund som är anslutna till organisationen är Unionen, Vision, ST och Lärarförbundet.