kvinna vid skrivbort stirrar deppigt på dataskärmUppsägningar drabbar inte bara den som förlorar jobbet

Arbetsmarknad

Att förlora sitt jobb är tungt och det är inte underligt om man får en sämre relation med den tidigare arbetsgivaren. Men även de som blir kvar efter uppsägningar kan få mindre fokus och lojalitet till arbetsgivaren, skriver Civilekonomen.

En undersökning har gjorts i USA på attityderna hos medarbetare som blir kvar efter neddragning av personal. Den visar att de som har klarat sig från en större uppsägning inte främst är tacksamma eller lojala mot arbetsgivaren, utan snarare får de en mörkare syn på företaget.

Följden blir även att produktiviteten hos företaget sjunker, och produkterna eller tjänsterna som företaget erbjuder blir sämre. Dessutom är det färre som skulle rekommendera andra att jobba där.

Ökad produktivitet från uppsägningsöverlevare är en myt

Det amerikanska företaget som gjort undersökningen heter Leadership IQ. De driver utbildningar och forskning om ledarskap.

Ordföranden för Leadership IQ, Mark Murphy, konstaterar att studien säger emot bilden av att anställda som får behålla sitt jobb känner sig tacksamma och därmed presterar bättre på arbetet än tidigare.

– Det är en myt att anställda som fått behålla jobbet efter en stor uppsägningsvåg är så tacksamma över att fortfarande ha ett jobb att de jobbar hårdare och är mer produktiva, kommenterar han resultatet.

Ledare behöver vara tydliga och tillgängliga för kvarvarande personal

De dominerande känslorna hos den kvarvarande personalen är oro, skuld och ilska.  Det här fenomenet kallar Mark Murphy översatt för uppsägningsöverlevarstress, eller Layoff Survivor Stress.

För att företaget ska återhämta sig från en neddragning behöver företagets ledare alltså inte bara fokusera på att vara generösa mot de uppsagda genom exempelvis avgångsvederlag. De behöver också lägga fokus på överlevarna och deras motivation.

Det man kan göra för att lindra den här effekten är att som ledare gå in och hålla modet uppe hos personalen. Chefer behöver vara synliga och tillgängliga för personalen och tydliga med vad som gäller, oavsett om de kommer med goda eller dåliga besked. Det är också bra för chefer att träna på situationer som uppstår vid uppsägningar.