Tom tågcockpit på ett tåg som står stilla på järnvägsspår.Lokförare på Arriva Pågatågen som inte vill gå ner i arbetstid riskerar att bli uppsagda. Men enligt Arriva finns det en viss övertalighet vilket gör att Arriva har rätt att säga upp de som tackar nej till omplacering eller att gå ner i tid. Foto: Milkovasa/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Uppsägningarna på Arriva Pågatågen fortsätter och 13 lokförare riskerar att bli uppsagda om de inte går med på sänkt arbetstid. Lokförarna har sagt nej en gång tidigare men har nu fått en chans till. Enligt Seko innebär det i praktiken att de sägs upp, skriver Sekotidningen.

Om lokförare på Arriva Pågatågen inte går med på sänkt arbetstid riskerar de att bli uppsagda. Pågatågens huvudskyddsombud, Ola Brunnström, anser att det är fel att använda medlemmarnas anställningar för att pressa facket att skriva under ett lokalt avtal som är sämre. 

Upprörda känslor när Arriva fortsätter med uppsägningarna

Ola Brunnström är upprörd över att Arriva Pågatågen väljer att gå vidare med uppsägningarna när det framöver kommer att behövas personal för att klara av trafiken.

– Medlemmarna är förstås väldigt oroliga, säger Ola Brunnström. 

Än så länge är det ingen som har fått något uppsägningsbesked men enligt Seko har Arriva aviserat att den kommer. De med kortast uppsägningstid får avsluta sin anställning 28 februari 2021.

Enligt Ola Brunnström finns det tid att agera. Planen är att gå ut hårt lokalt, och i avtalsrörelsen kommer hyvlingsfrågan att tas upp. Hyvlingsfrågan är viktig när Seko förhandlar om spårtrafikavtalet. Att skriva på ett nytt avtal innan detta är löst är enligt Ola Brunnström svårt. 

Arriva upplever att det finns en övertalighet

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva, säger i en kommentar att det finns en uppfattning i företaget om att det finns en övertalighet. 

Enligt Seko har Arriva räknat med att personalen från och med 1 december ska utgå ifrån branschavtalet som har längre arbetstider. Det skulle innebära att det blir en övertalighet bland de anställda. Enligt Ola Brunnström är det ingen som tror att man kommer att gå på branschavtalet den 1 december. 

Thomas Gorin Weijmer, ombudsman för Seko, beklagar uppsägningarna av lokförarna. Samtidigt konstaterar han att det inte går emot reglerna för hyvling. Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd som säger nej till omplacering eller kortare arbetstid. Då gäller dessutom inte lagen om anställningsskydd om sist in först ut.

Minskad trafik i Skåne ledde till neddragningar i tidtabellerna

I Skåne har trafiken minskat på grund av coronapandemin vilket lett till att man har gjort neddragningar i tidtabellerna. 300 anställda varslades om uppsägning i somras. Varslet verkställdes aldrig, utan i stället fick personalen välja på om de ville gå ner i arbetstid och arbeta deltid eller bli uppsagda. I oktober var det dock bara en av de anställda som hade tackat ja till kortare arbetstid.