kollegor hjälper arbetare som fallit ihop på golvetArbetsmiljöverkets utredning ska leda till rekommendationer för hur arbetsplatsolyckor kan förebyggas på arbetsplatser. Det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsrätt

Arbetsmiljöverket ska utreda de dödsolyckor som har skett på arbetsplatser under det senaste året. Uppdraget kommer från regeringen och ska användas för att förebygga sådana olyckor i framtiden. Regeringen tar också fram andra förslag som ska minska riskerna för dödsolyckor på jobbet, skriver Arbetet.

De senaste åren har antalet dödsolyckor på arbetsplatser ökat. Arbetsmiljöverket ska nu på uppdrag av regeringen analysera de dödsolyckor som har skett under 2018 och framåt.

Myndigheten ska granska vad som hände, orsaken till olyckan och vad man har kunnat göra för att förhindra utgången. Därefter ska det tas fram rekommendationer för hur arbetsplatserna kan motverka olyckor i sitt arbetsmiljöarbete. Resultatet av granskningen ska ingå i Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019.

Regeringsuppdraget ger utredningsarbetet mer tyngd

Redan sedan tidigare ingår det i Arbetsmiljöverkets uppdrag att utreda alla dödsolyckor. Men tanken med detta särskilda uppdrag från regeringen är att resultatet ska kunna användas bredare. Det säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S).

– Skillnaden nu är att vi ger ett särskilt uppdrag som ger en större tyngd till detta. Och att det ska ske utåtriktat. De slutsatser som dras ska bli rekommendationer som ska vara lättillgängliga för att kunna användas av andra än Arbetsmiljöverket.

Regeringen tittar också på hur dödsolyckor på jobbet ska kunna utredas snabbare, och därmed också kunna leda till fällande dom i större grad än tidigare.

Fler åtgärder införs för att minska dödsolyckorna

Regeringen gör också andra åtgärder som förhoppningsvis ska minska förekomsten av dödsolyckor på arbetsmarknaden. Bland annat har maxbeloppet höjts för företagsböter, däribland vid arbetsmiljöbrott.

Ylva Johansson planerar även för ett lagförslag som ger regionala skyddsombud större inflytande på arbetsplatser utan fackliga medlemmar, men där kollektivavtal finns.

Facket välkomnar regeringens initiativ

Fackförbundet IF Metall välkomnar initiativet för att stoppa de ökande dödsolyckorna på jobbet. Enligt förbundets ordförande Marie Nilsson välkomnar man särskilt förslaget om skyddsombudens ökade tillträde samt att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi tillsammans med arbetsmarknaden.