Äldre- och socialförsäkringsminister anna tenje står med armarna i kors mot grå bakgrund.Utredningen om nya regler för SGI har lämnats över till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) som vill se flera förändringar. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nya regler

En ny utredning föreslår nu flera förändringar för hur man ska beräkna den sjukpenninggrundande inkomsten, även kallad SGI. Syftet är bland annat att skapa större trygghet för de försäkrade och minska risken för över- eller underkompensation. Det skriver Publikt.

Den förra regeringen initierade utredningen som har sett över reglerna gällande SGI, det vill säga inkomstunderlaget som beräkningen av bland annat sjukpenning och föräldrapenning baseras på. 

Utredningen har lämnats över till Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, som nu vill se flera förändringar av reglerna.

Ska baseras på historiska inkomster

En av de förändringar som utredningen föreslår är att SGI ska baseras på historiska inkomster som den försäkrade har haft innan ersättningstillfället. I dagsläget baseras SGI på den beräknade årliga arbetsinkomsten, det vill säga den totala lönen före skatt. Man föreslår att den historiska inkomsten ska fastställas utifrån arbetsgivardeklarationer från de senaste 12 månaderna.

Skulle det däremot vara mer fördelaktigt för den försäkrade att beräkna SGI utifrån aktuella inkomster ska detta också vara möjligt. Det skulle till exempel kunna gälla personer som precis har tagit sig in på arbetsmarknaden.

Ändrade regler skulle öka tryggheten och göra systemet mer effektivt

Utredaren Calle Nathanson menar att förändringar av regelverket skulle öka tryggheten för den försäkrade, och det blir mer korrekt att utgå ifrån historiska inkomster. Enligt Nathanson skulle det även minska risken för över- eller underkompensation.

– Vi vet vad man faktiskt har tjänat. Det gör systemet mer effektivt, kommenterade Calle Nathanson vid en pressträff.

Han tillägger att utredningens förslag också skulle bidra till ökad effektivitet och automatisering av Försäkringskassans handläggning.

Tydligare regler för personer med inkomster både från anställning och eget företag

Ett annat förslag från utredningen är att man ska förtydliga reglerna gällande personer som har inkomster både från en anställning och eget företag. Utredningen har även sett över hur man ska kunna öka tryggheten för exempelvis konstnärer och kulturskapare.

Nya SGI-reglerna kan träda i kraft 1 januari 2026

Enligt utredningens bedömning ska de nya SGI-reglerna kunna träda i kraft den 1 januari 2026.