Knytnäve mot öppen handflata, koncept förebygga våld.Regeringen har gett John Ahlberk i uppdrag att utreda hur man kan ge offentliganställda bättre skydd mot kränkningar i olika former. Foto: KieferPix/Shutterstock.com

Lagar

Regeringen har gett den särskilda utredaren, tillika generaldirektör för Statens haverikommission, John Ahlberk i uppdrag att se över ändringar av lagen för att ge offentliganställda bättre skydd mot våld, hot och trakasserier. Utredaren ska bland annat annat överväga att skärpa sekretessen och stärka det straffrättsliga skyddet. Det skriver Publikt.

Generaldirektör för Statens haverikommission John Ahlberk har blivit utsedd av regeringen att utreda en starkare lagstiftning som ska minska offentliganställdas utsatthet gällande våld, hot och trakasserier.

Utredaren ska enligt ett pressmeddelande se över lagändringar som minskar spridning av de anställdas namn och kontaktuppgifter, men även ändringar som kan stärka tjänstemäns straffrättsliga skydd.

Vanligast med hot och trakasserier, men våld förekommer

Regeringen menar att det är relativt vanligt att offentliganställda utsätts för kränkningar i olika former. Vanligast är hot eller trakasserier, men det förekommer även våld.

Man har sett sådana här problem i hela förvaltningen. Och enligt regeringen grundar sig detta i att det är så lätt att komma över både namn på och kontaktuppgifter till de anställda.

Utreda åtgärder för skärpt sekretess

Just därför ska utredaren se över hur man kan minska kraven på att använda namn i olika beslut och handlingar. I uppdraget ingår även att utreda möjligheterna att skärpa sekretessen kring de anställdas uppgifter.

”Angrepp på det demokratiska systemet”

I pressmeddelandet skriver justitie- och inrikesminister Morgan Johansson att det givetvis är helt oacceptabelt att personer med viktiga samhällsfunktioner utsätts för olika typer av kränkningar. 

– Gärningarna är angrepp inte bara på tjänstemännen, utan i förlängningen även på det demokratiska systemet, betonar Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Ska redovisa uppdraget senast augusti 2023

John Ahlberk måste redovisa resultaten av sitt uppdrag senast augusti nästa år.