Utrikesdepartementet på Gustav Adolfs torg. Foto: Tommy Alven / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Otrygga anställningsformer har kommit att bli vardag för många av UD:s anställda. DN kan rapportera om visstidsanställningar och kontrakt som staplas på varandra för att undvika tillsvidareanställning.

Cirka 20 procent av de anställda på utrikesdepartementet, UD har korta kontrakt. Många har allmän visstid vilket ger arbetsgivaren möjligheten att säga upp den anställda utan att behöva ange något särskilt skäl.

En person med allmän visstid ska ha rätt till en tillsvidaretjänst om den haft anställningsformen i två år under den senaste femårsperioden. Så är inte fallet på UD.

DN har pratat med ett tiotal anställda som alla vittnar om att man staplar kontrakt på varandra för att inte anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning.

Anställda har haft tio anställningar på två år

Otrygga anställningsformer har avlöst varandra. Några anställda har haft närmare tio olika anställningar under en tvåårsperiod. Många väljer även att sluta sitt arbete på grund av detta, eller för att lönen varit allt för låg.

– UD är känt för att vara kreativt i valet av olika anställningsformer för att undvika Las. Jag har själv haft flera olika typer av kontrakt, säger en person till DN.

Samtliga tidningen varit i kontakt har bett om att få vara anonyma. Detta då rädslan för att framtida anställningsmöjligheter ska påverkas är för stor.

Över 200 på regeringskansliet har allmän visstid

På regeringskansliet har idag över 200 personer allmän visstid, de flesta återfinns på UD.

Att så pass många på regeringskansliet har anställningsformen får ses som rätt anmärkningsvärt med tanke på att Socialdemokraterna går till val på att slopa allmän visstid.

Stor organisation med många tjänstlediga gör tidsbegränsade anställningar nödvändiga

Anna Craenen är bemanningschef på UD. Hon menar att man är en stor organisation där många ur den ordinarie styrkan gör politiska satsningar eller är tjänstlediga vilket kräver tidsbegränsade anställningar.

Hon trycker även på att den stora majoriteten av alla anställda faktiskt är tillsvidareanställda.