Lagar

Att uttala dig negativt om arbetsplatsen kan kännas som en rättighet. Men vad man egentligen får säga och hur detaljerad man får vara i sina beskrivningar om sin arbetsplats är inte lätt att veta. Vad du får säga beror även på din anställning hos företaget och om du är en facklig representant. 

Yttrandefriheten skyddar anställda

I mycket stor utsträckning skyddas de anställda av yttrandefriheten. Det innebär att kommentarer som man fäller som är generella, även om de är kritiserande ofta är fullt tillåtna. Det gäller dock att ha en viss försiktighet. I takt med att allt mer av våra tankar publiceras på sociala medier så riskerar också de du säger att få större gehör, på gott och ont.

Tänk på! Att publicera dåligt formulerade åsikter om arbetsplatsen på sociala medier kan ge ett betydligt större gehör än avsett. 

Går man för långt och kritiserar individer eller ger specifik information om produktionen kan man riskera arbetsrättsliga påföljder. Trots detta är det viktigt att de anställda vågar säga vad de tycker, vilket även är en av anledningarna till att fackliga representanter ska närvara på större arbetsplatser. 

Fackliga representanter har större ansvar 

Även om en facklig representant inte heller får avslöja företagets hemligheter eller vara alltför specifik har den mycket större utrymme för uttalanden. Eftersom facket jobbar för arbetarna så är även den fackliga representanten en företrädare för de som jobbar på arbetsplatsen. Det innebär att representanten får uttala sig om saker som även om de är skadliga för företaget har ett fackligt syfte. Om arbetsgivaren försöker avtala bort eller tysta denna representant gör denna sig också skyldig till ett lagbrott. Att vända sig till facket med sina frågor och funderingar kan därför vara en mycket god idé i dessa situationer. 

Facket hjälper dig som arbetstagare

Utöver att ha representanter på arbetsplatser jobbar facket konstant för dig som är arbetstagare. Genom att teckna kollektivavtal reglerar de bland annat minimilöner. De sköter även arbetsmiljöfrågor och är ofta visselblåsare för farliga eller olämpliga arbetssituationer. För att få ett större inflyttande i facket och för att ta del av fler av deras fördelar som försäkring är det en god idé att ansluta sig till ett fackförbund. Vet du inte vilket fackförbund du tillhör kan du enkelt hitta vilket fackförbund du tillhör. Genom att vara ansluten till facket åtnjuter du alla deras förmåner och kan samtidigt få möjligheten att göra ett större avtryck på din arbetsplats.