liten pojke tittar på mamma som jobbar framför laptop i vardagsrummetPandemin har gjort att många arbetstagare fått bättre förutsättningar för att vobba när barnen måste stanna hemma med symtom. Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Vabbandet har ökat under pandemin, när barn med symtom behöver stanna hemma från skolan. I takt med att hemarbetet har ökat har också vobbande blivit allt mer vanligt. Vilket alternativ som passar bäst är det barnets allmäntillstånd som bör avgöra, skriver Kollega.

Under 2020 ökade vabbandet med nästan 25 procent. Det är inte så oväntat, med tanke på att barn i skola och förskola måste vara hemma vid minsta symtom.

Men för många arbetstagare har det också vara möjligt att vobba – att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sina barn som är sjuka.

Kvinnornas vobb ökade mer, trots likställt hemarbete

Nästan 40 procent av tjänstemännen i privat sektor har vobbat mer under förra året än tidigare, i stället för att vabba. Det visar en undersökning som Unionen har gjort tillsammans med Försäkringskassan.

Kvinnor i denna yrkesgrupp har ökat sitt vobbande mer än män. Förmodligen beror det på att män varit mer flexibla redan tidigare och haft bättre förutsättningar till hemmajobb. I dagsläget jobbar män och kvinnor hemifrån till ungefär samma grad, säger Unionens jämställdhetsexpert, Peter Tai Christensen.

– Men eftersom fördelningen av vabbdagar är oförändrad drar vi slutsatsen att kvinnor sammantaget tar ett ännu större ansvar för sjuka barn än tidigare. Det är en utveckling som behöver uppmärksammas, påpekar han vidare.

Vobb är en möjlighet – inte en skyldighet

Peter Tai Christensen ser positivt på att förutsättningarna för vobbande har blivit bättre. När jobbredskapen finns tillgängliga hemma blir det barnens mående som avgör om man ska vobba eller vabba, och arbetstagaren slipper vela om de ska åka till jobbet eller inte.

Men tyvärr finns även en baksida. En av fyra arbetstagare känner sig nämligen pressade att jobba när de är hemma med barnen. Därför lyfter Peter Tai Christensen att vab är en rättighet, och det alltid ska vara du själv som väljer om du ska vabba eller vobba.