kvinna håller om sin sjuke son i soffaSom medarbetare har du ingen skyldighet att vobba – det vill säga jobba hemifrån – när ditt barn är sjukt. Foto: Tomsickova Tatyana/Shutterstock.com

Nya regler

Du har rätt att stanna hemma från jobbet när ditt barn är sjukt. Ändå kan det kännas jobbigt att meddela arbetsgivaren om att du måste vabba. Kollega klargör vilka regler som gäller för vab och vilka rättigheter respektive skyldigheter du har som medarbetare.

Februari brukar vara den månad då arbetstagare tar ut flest dagar för vård av sjukt barn. Under 2019 betalades 963 000 sådana dagar ut av Försäkringskassan under just februari.

För många innebär vab en hel del ångest över vem som utför ens arbetsuppgifter på jobbet. Men faktum är att det är arbetsgivarens ansvar att ta hand om den saken, så att du ska kunna använda den förmån och rättighet som vab faktiskt är. Den enda skyldighet du har är att meddela arbetsgivaren om att du vabbar.

Läkarintyg behövs till äldre barn och vid lång sjukperiod

Fram till att barnet fyller tolv år har du rätt till ersättning om du stannar hemma med sjukt barn. Ersättningen kallas även för tillfällig föräldrapenning. Du kan också få ersättning om du ska följa barnet till ett vårdbesök, eller om du själv blir sjuk när du är hemma med barnet.

Från dag åtta behöver du ett läkarintyg att lämna till Försäkringskassan. Däremot har du ingen skyldighet att lämna ett sådant intyg till din arbetsgivare.

Du kan också vabba för barn som är mellan 12 och 16 år gamla, men i det fallet behövs ett läkarintyg från första dagen. Det är nämligen läkaren och inte du som behöver avgöra om barnet verkligen behöver tillsyn i det fallet.

Dela på vabdagarna med någon annan

Du ansöker om ersättningen när barnet har blivit friskt igen. Det gör du genom att logga in på Försäkringskassans personliga sidor och räkna ut hur mycket du kan få i ersättning. 

Det är maximalt 120 vabdagar per år som gäller per barn. Om ni är flera vuxna i hushållet kan ni dela på dessa vabdagar, eller avlösa varandra under samma dag.

Det måste inte vara en förälder till barnet som vabbar. Till exempel en annan släkting eller en vän kan registrera sig hos Försäkringskassan och därefter kunna få ersättning för att stanna hemma med barnet.

Arbetsgivaren får inte kräva att du jobbar när barnet är sjukt

Arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba, oavsett hur länge du måste vara hemma eller hur mycket du har att göra på jobbet. Om arbetsgivaren motsätter sig vabbandet bryter de mot föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

Din arbetsgivare kan inte heller kräva att du jobbar hemifrån medan barnen är sjuka. Däremot är det helt okej om du själv vill vobba, som det kallas, och arbetsgivaren går med på det. Då är det viktigt att vara tydligt om du vabbar eller vobbar, eftersom du ska få lön när du vobbar och ingen ersättning från Försäkringskassan.