Fackförbund

De flesta går med i ett fackförbund för möjligheten till hjälp och stöd i arbetslivet. Även om detta även är en viktig anledning till att fackförbund finns gör de betydligt mer. De senaste åren har flera fackförbund engagerat sig politiskt och stått upp för jämställdhet på arbetsplatser. 

1. Fackförbund hjälper dig i arbetslivet 

Fackförbundens kanske allra viktigaste uppgift är att hjälpa dig som arbetar i olika tvister. För dig som är medlem i ett fackförbund är det därför en stor trygghet att du har möjlighet till juridisk rådgivning och liknande förmåner. Är du ännu inte medlem i ett fackförbund kan det vara klokt att ansluta redan idag. Det kan vara svårt att hitta rätt fackförbund för dig. Genom att läsa mer om de olika alternativen och jämföra dessa kan du se vilket fackförbund som passar just dig. 

2. Vissa fackförbund engagerar sig politiskt 

Utöver att agera på enskilda arbetsplatser jobbar fackförbunden konstant politiskt. Exempelvis kan de starta opinion mot ett nytt förslag som skulle påverka din bransch, eller presentera en lagändring. Även om detta inte påverkar dig lika uppenbart som enskilda insatser så gör det stor skillnad för industrin i helhet. 

Tänk på! Genom ett medlemskap i ett fackförbund kan även du påverka branschen i större utsträckning. 

Utan fackförbund hade det varit mycket svårt för olika branscher att få sin röst hörd. Som medlem kan även du ha åsikter angående fackförbundet eller presentera förslag som kan intressera fackförbundet. 

3. Facket ökar jämställdhet oavsett medlemskap

Ännu en insats som fackförbund gör som ofta går obemärkt är att öka jämställdheten. Detta tar exempelvis formen av att de arbetar med att förändra normer på arbetsplatsen och i politiken. Fackförbund har troligtvis varit en bidragande faktor till den öppna och toleranta arbetsmiljön som existerar i de allra flesta branscher i Sverige. Alla dessa ändringar gör sammantaget Sverige till en mer attraktiv plats att både jobba på, men även att investera i.