Två händer skickar pengar under ett bord.95 procent av de som dömdes för mutbrott förra året var män. Den vanligaste mutan var pengar. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en rapport från Institutet mot mutor (IMM) uppgick värdet av mutbrott under 2021 till 117 miljoner kronor. Det är en ökning på ungefär 605 procent. Även antalet mutbrott har ökat, men där har det inte skett något trendbrott. Detta rapporterar tidningen Kollega.

En privatperson misslyckades med sin uppkörning och erbjöd förarprövaren 500 kronor för att få körkort. Och så har vi det desto större mutbrottet där premiepensionsförvaltaren Allra lurade pensionsspararna på pengar. Det var alltså en stor spännvidd på föregående års mutbrott.

De flesta målen handlade om systematisk brottslighet

Enligt generalsekreteraren för IMM, Hayaat Ibrahim, beror det höga beloppet på att de flesta målen handlade om systematisk brottslighet. Det innebär att man utför brottet regelbundet under en längre tid och vänder sig till olika aktörer.

Av de mål som togs upp i tingsrätten och hovrätten under 2021 var det många som klarades upp. Hela 90 procent av åtalen ledde till fällande domar.

Den typiske mutbrottslingen var en medelålders man

Enligt rapporten har den typiske mutbrottslingen de senaste fyra åren varit en man mellan 45 och 52 års ålder. Förra året var 95 procent av de som dömdes män.

Givaren, alltså den som erbjuder mutan, jobbar oftast inom den privata sektorn. Den som utsätts för mutförsök eller tar emot mutan jobbar främst inom offentlig sektor.

Flest domar inom data, it och telekom

I rapporten har man även sammanställt inom vilka branscher mutbrotten förekom. Vanligtvis brukar det vara flest domar inom vård och omsorg samt bygg och anläggning. Men i år bryts trenden av att de flesta domarna förekom inom data, it och telekom.

Enligt Hayaat Ibrahim beror det främst på ett enda företag. Det var ett utbildningsföretag som erbjöd it-utbildning med tillhörande förmåner till flera anställda inom offentlig verksamhet. Många av förra årets domar var relaterade till detta.

De vanligaste mutorna var i storleksordning pengar, presentkort, saker och nöjesresor.