Avgifter

En eventuell medlemsavgiftshöjning kan vänta den fackligt anslutna vårdpersonalen. Allt färre arbetande väljer att vara med i ett fackförbund, och trenden har nu fortsatt nedåt i över tjugo år.

Fackförbundet hoppas höja sin medlemsavgift med en ”liten take away-kaffe” i månaden, motsvarande ca 30 kr. Detta för att kunna få större påverkan på arbetsplatsen.

Facklig medlemsavgift att höjas

Fackförbundet Vårdförbundet har lagt fram ett nytt förslag till sina medlemmar. De hoppas kunna höja medlemsavgiften varje månad.

De motiverar beslutet i tidningen Vårdfokus. Medlemsavgiften är där majoriteten av fackförbundets resurser kommer från.

Medlemsavgiften har inte höjts på flera år, och har därför inte följt inflationen. Ann Johansson är vice ordförande i Vårdförbundet och tycker att höjningen är rimlig.

– En del förbund höjer avgiften procentuellt varje år – det har vi inte gjort, resonerar hon.

Tips! Det kan vara svårt att veta vilket fackförbund som ger mest. Lyckligtvis har Fackförbund.com valt att jämföra fackförbund. Klicka på en yrkesgrupp så sköter vi resten.

Risken att tappa medlemmar som följd är inräknad, men det är en risk som styrelsen är villiga att ta. Förutom en avgiftshöjning ämnar de även minska sina utgifter. Att vara en stabil kraft i förhandlingarna är vad Vårdförbundet anser vara deras främsta sätt att påverka.

Allt färre är fackligt anslutna

Utvecklingen är djupt oroande för fackförbunden. De delar upp sina medlemmar i två yrkesgrupper: Arbetarna är de som arbetar direkt i verksamheten, medan yrkesmännen snarare jobbar på kontor ”bakom kulisserna”. 

Engagemanget och medlemsantalet har sjunkit stadigt från nittiotalet och inpå tvåtusentalet för båda grupperna. För mindre än tio år sedan kom vändningen för tjänstemännen, men arbetarna är fortfarande inte på uppgång. Genomsnittligt har antalet aktiva ändå sjunkit.

Statistiskt är kvinnor mer troliga att vara en del av ett fackförbund än män. Inom vårdyrken är engagemanget som högst, vilket följer trenden av att högutbildade yrkesgrupper oftare går med i facket.