äldre kvinna använder pumpflaska med handspritSmittspridningen av covid-19 har drabbat både boende och personal på äldreboendet Tranan i stor utsträckning. Foto: CGN089/Shutterstock.com

Avtal

Storuman i Region Västerbotten har stor smittspridning på ett äldreboende, både bland brukare och personal. Vårdförbundet vill aktivera ett särskilt avtal som svar på krisläget som råder. Men Kommunal tycker inte att det är en bra idé, skriver Kommunalarbetaren.

Äldreboendet Tranan i Storuman har haft en hård höst. Av de 44 boende har 30 stycken insjuknat i covid-19. 13 av dessa har nu blivit friskförklarade, medan 6 personer har avlidit.

Även bland de anställda är smittan utbredd. 25 stycken undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor har bekräftats vara smittade sedan den 3 november.

Det finns inga tecken på att covid-19 har spritt sig vidare till de andra sju äldreboendena i kommunen, eller till LSS-boendena. Brukare som visat symtom har blivit testade, men alla dessa provsvar har varit negativa, enligt tillförordnad socialchef Patrik Nilsson. 

Krislägesavtalet kan utöka personalens arbetstid

Det här har gjort att det råder stor personalbrist på boendet. Pensionärer och personal på andra verksamheter har behövt gå in och täcka upp.

På grund av situationen vill Vårdförbundet i Västerbotten aktivera ett krislägesavtal i Storuman. Det är ett avtal som fackorganisationerna har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det innebär i princip att regleringarna från arbetstidslagen begränsas, så att veckoarbetstiden kan utökas. Ersättningarna blir då också betydligt högre.

Kommunal: Bäst att undvika det avtalet

Men Kommunal håller inte med, utan tycker att avtalet bör undvikas så länge som möjligt.

– Det är inget att sträva efter, arbetsgivaren kan göra lite som de vill i det avtalet, säger Isabella Ardlin, som är förtroendevald för Kommunal lokalt i Storuman.

Även Kommunal menar att situationen är mycket ansträngd. Men flera anställda som insjuknat i covid-19 börjar vara på väg tillbaka till arbetet.

Även symtomfri personal har testat positivt

Vårdförbundet har reagerat på att personal som testat positivt för covid-19 har arbetat på boendet medan de väntat på provsvar. Men det har då inte handlat om personal som visat några sjukdomssymtom, påpekar Patrik Nilsson. 

Kommunen testar nämligen alla anställda med jämna mellanrum, oavsett symtom. Personal som har haft symtom har i stället stannat hemma i väntan på provsvar. 

– Vi testar alla, det innebär att man testar symtomfria. Och en del av de provsvaren har varit positiva. Och de har ju jobbat i väntan på provsvar. Jag ser inte riktigt vad alternativet skulle vara heller, säger Patrik Nilsson.