tre vårdarbetare pratar i en modern sjukhuskorridorEnligt upphandlingens avtal får vårdpersonal på Västra Götalandsregionen inte börja jobba på Lundby närsjukhus förrän 6 månader efter att de avslutat sin regionanställning. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Avtal

Upphandlingen om ett närsjukhus i Göteborg har fått avbrytas på grund av en klausul om karenskrav i det nya avtalet. Klausulen innebär att personal inte får börja arbeta för den privata arbetsgivaren förrän sex månader efter en anställning på regionen. Detta är ohållbart tycker såväl Vårdförbundet som Praktikertjänst, skriver Vårdfokus.

Lundby närsjukhus i Göteborg har i 19 år drivits av vårdbolaget Capio. Deras avtal löper ut nästa år och därför har Västra Götalandsregionen påbörjat en ny upphandling för närsjukhuset. Men upphandlingen avbröts före sommaren då inga anbud hade kommit in från verksamma bolag – inte heller från Capio som i dagsläget driver sjukhuset.

Orsaken är en klausul i upphandlingens villkor som handlar om karenstid för regionanställda som vill byta till den privata arbetsgivaren. Den innebär att legitimerad personal som avslutar sin anställning på Västra Götalandsregionen inte får byta arbete till närsjukhuset förrän sex månader efter sin anställning på regionen.

Karenskravet skapar inlåsningseffekter för privatvården

Carina Olson, vice vd för Praktikertjänst, menar att den här karensregeln skapar inlåsningseffekter för privata verksamheter inom vården. På grund av detta blir rekryteringen dyrare och tar längre tid, och det kan till och med innebära risker för patientsäkerheten om man inte få tag i rätt personal.

– Det fattas vårdpersonal i hela Sverige. Vi behöver göra yrkena attraktiva. Det här påverkar inte bara de privata vårdgivarna utan hela hälsosektorn, säger Carina Olson.

Regionanställda får svårare att byta till privat sektor

Även Vårdförbundet är starkt kritiska mot karensklausulen. Det regionala skyddsombudet Susanne Blom Persson, som ansvarar för frågor inom privata vårdverksamheter i Västra Götaland, menar att det rent ut sagt är en katastrof.

– Om samma krav införs i alla kommande upphandlingar blir det svårt för våra medlemmar som arbetar inom regionen att byta och börja jobba hos en privat vårdgivare.

Västra Götalandsregionen ska ompröva kravet på karenstid

Tomas Anderson, som är chef för specialistvårdsenheten inom Västra Götalandsregionen, förklarar att karenskravet är tänkt som ett verktyg för att öka den samlade tillgången till vård. Han menar att villkoret utökar vårdens kapacitet i stället för att flytta om befintlig kapacitet.

Susanne Blom Persson kan förstå denna anledning till att karenskravet har införts. Hon påpekar dock att inte alla patienter kommer att söka sig dit bara för att närsjukhuset finns.

Enligt Tomas Andersson omvärderar man just nu om det är rimligt att karenskravet finns med när upphandlingen handlar om så pass stora verksamheter. Det är därför troligare att avtalet kommer att göras om, snarare än att regionen tar över driften av närsjukhuset eller lägger ner det.