Kollage med sjuksköterskor och Vårdförbundets förhandlingschef Annelie SöderbergVårdförbundets förhandlingschef

Avtal

Trots långdragna förhandlingar verkar det vara långt kvar till ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Istället har man nu förlängt det gamla avtalet för att kunna fortsätta förhandlingarna, skriver Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Vårdförbundet förhandlar just nu om nya villkor för sina medlemmar inom regioner, kommuner och kommunala bolag. Arbetsgivarparten är Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona, en organisation för kommunala bolag.

Det som förhandlingarna gäller är det som kallas för Huvudöverenskommelsen (HÖK). Där ingår bland annat avtalen om löner, allmänna bestämmelser och nattarbetstid.

Söndagen den 31 mars gick det gamla avtalet ut, och därmed var tanken att förhandlingarna skulle vara avslutade då. Men än så länge har parterna inte kommit överens om något nytt avtal. Av den anledningen förlängdes det gällande avtalet, med en uppsägningstid på två veckor.

Olika förutsättningar för kommuner och landsting

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl vill inte uttala sig om varför förhandlingarna inte har kommit längre.

– Det är många delar som ska bli en helhet och den har vi ännu inte fått ihop Nu fortsätter vi förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse.

Det som Niclas Lindahl lyfter under förhandlingarna är att det nya avtalet behöver utgå från de olika förutsättningar och ekonomi som regionerna och kommunerna har.

Vårdförbundet vill lösa kompetensbristen

Vårdförbundet i sin tur trycker på villkor som hjälper till att lösa kompetensbristen i vården. Förbundet menar att denna fråga är nyckeln för att minska vårdköerna och antalet stängda vårdplatser.

Frågan om kompetensbristen handlar till exempel om god löneutveckling, hälsosamma arbetstidstider och extra löneförmåner till dem som är särskilt yrkesskickliga. Men än så länge har Sveriges kommuner och landsting inte velat gå in på ämnet i diskussionerna, säger förhandlingschef Annelie Söderberg för Vårdförbundet.

– Vi står fortfarande långt ifrån varandra, säger hon.