kvinnlig sjuksköterska läser av sjukhusmonitor och noterar värdena i journalenBristen och kvaliteten på praktikplatser för studenter inom vården oroar Vårdförbundet. Foto: gpointstudio/Shutterstock.com

Student

Vårdförbundet är oroade över bristen och kvaliteten på praktikplatser. Vårdstudenter har svårt att hitta praktikplatser inom rimligt avstånd och dessutom saknas det kvalificerade handledare skriver Dagens Nyheter.

Vårdförbundet som representerar legitimerade barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och studenter inom dessa yrkesområden är oroade över den brist som råder gällande praktikplatser. 

Rent generellt är det svårt att hitta en praktikplats och ibland blir avstånden dessutom väldigt långa. Vidare saknas det kvalificerade handledare. Ett problem som tidigare varit mer lokalt och funnits på glesbygden har nu blivit ett nationellt problem. 

Vårdförbundet vill ha speciell handledarutbildning

Enligt Vårdförbundets ordförande Shineva Ribeiro har det förts diskussioner kring praktikplatserna för deras studentmedlemmar. Hon har också lyft problemet med bristen på handledare.

Tidigare har det funnits krav på att handledarna skulle ha en speciell handledarutbildning men det är ett krav som knappt finns kvar idag. Handledarna idag har bara några års erfarenhet och det räcker inte riktigt till. 

Ribeiro vill se en större satsning när det gäller att utbilda handledarna bättre och att det ska finnas en större kompetensutveckling på arbetsplatserna. Den brist som råder idag beror på att det är brist på vårdpersonal och att de har så dåliga villkor. 

Det här är ett problem som tidigare var en glesbygdsfråga men som nu har spridit sig till hela landet. 

Vårdförbundet kräver ett bättre samarbete mellan arbetsgivare inom vården

För att lösa problemen med praktikplaster och kvalificerade handledare behöver man se helheten och där har Vårdförbundet krävt ett samarbete på lokal nivå och mellan alla arbetsgivare, inom privatvården, närvården, primärvården och på sjukhus. Enligt Shineva Ribeiro måste man tillsammans diskutera vilket ansvar man ska ta. 

Svårt för studenter som får praktik på annan ort

Enligt ordförande i Vårdförbundet Student, Sophia Godau är bristen på praktikplaster för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ett problem som funnits länge och som finns i hela landet. Vidare varierar kvaliteten på praktiken i olika delar av landet.

Problemen med att hitta praktikplast på sin hemort eller att praktikplatsen ligger väldigt långt bort är något som flera medlemmar kontaktat Vårdförbundet Student om.

För en del studenter blir det problem när de får praktik på annan ort då förutsättningarna för dem skiljer sig åt. En del får ekonomiskt stöd medan andra inte får det. Dessutom blir det en kostnadsfråga då alla inte har råd att pendla.