tjej sitter med huvudet böjt mellan sina händer och blir utskälld av manSkyddsombuden inom vården har det tuffast. Foto: Stock-Asso/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I en enkät som Vårdfokus gjort bland skyddsombuden i Vårdförbundet visar att var tionde skyddsombud utsatts för kränkningar. Flera har dessutom fått utstå hotfullt beteende från sina chefer skriver tidningen Vårdfokus.

Kränkningar, utskällningar och hotfullt beteende från sina chefer är något som skyddsombuden i Vårdförbundet får utstå. Av 1 740 skyddsombud säger nästan tio procent att de utsatts för hotfullt beteende av sina chefer och att de blivit kränkta. 

Hot och bestraffningar är vardag för flera skyddsombud

Enkäten vittnar också om hur de blivit utskällda helt öppet inför sina kollegor på arbetsplatsen. Vidare finns det vittnesmål från skyddsombuden om att de utestängs från möten, får inte information, bemöts på kyligt sätt av sina chefer och pressas till att frånsäga sig uppgiften som skyddsombud.

Man har försökt påverka skyddsombuden på flera olika sätt, bland annat med hot och bestraffningar. En del har hotats med omplacering och andra har fått en sämre löneutveckling än sina kollegor. Vissa har till och med haft svårt att få semester.

Vårdfokus enkät styrks av LO:s undersökning från 2016

Enkätens resultat stöds av en nästan likadan undersökning som LO gjorde 2016. I LO-enkäten som besvarades av mer än 7000 skyddsombud visade att 12 procent hade utsatts för obehag på arbetsplatsen. I synnerhet genom en skralare löneutveckling, arbetsuppgifter som förändrats och sämre schema. 

Hela 32 procent tyckte att de blivit förhindrade i sitt uppdrag som skyddsombud genom att bland annat inte bli kallad till möten eller att man undanhållit information.

LO:s sammanfattning av undersökningen var att arbetsgivarna, förutom att vara nonchalanta och okunniga, försökte aktivt tysta Vårdförbundets skyddsombud.

Skyddsombuden inom vården har det tuffast

Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem intygar att flera skyddsombud har det tufft. Tuffast är det i vården där stressen och resursbristen leder till hårdare jargong och sämre relationer.  Vidare påtalar hon att det är oacceptabelt med sådana kränkningar. Skyddsombuden har blivit demokratiskt valda och det spelar en viktig roll i arbetet kring arbetsmiljön och det ska respekteras.