Fackförbund

Efter att ha genomfört undersökningen för fjärde gången visar resultatet att Vårdförbundets medlemmar inte har någon bra koll på arbetet som fackförbundet gör. Trots resultatet anser Vårdförbundet att det stora antalet deltagare är hoppfullt, skriver Vårdfokus.

Genom att ha tagit hjälp av undersökningsföretaget Novus har Vårdförbundet genomfört en stor enkätundersökning där medlemmarna har fått svara på hur de värdesätter sitt medlemskap. Av 10 000 möjliga respondenter valde 6 000 att besvara enkäten. 

Antalet deltagare är Vårdförbundet mycket nöjda med men att 45 procent av medlemmarna inte känner till deras arbete visar att det finns förbättringsområden. 

De förtroendevalda är synliga samtidigt som förbundet är fortsatt osynligt

Den tidigare undersökningen som genomfördes 2016 visade att förbundets medlemmar hade mindre bra koll gällande både förbundet och arbetsplatsens förtroendevalda. Efter årets undersökning kan man se att medlemmarna har bättre koll på de förtroendevalda men att Vårdförbundets arbete fortsätter vara osynligt. 

Kännedomen om förbundets arbete är särskilt lågt bland unga och det är en utmaning som Vårdförbundet vill jobba mer med. Samtidigt behöver förbundet öka medlemmarnas vetskap om de fackliga förhandlingar med arbetsgivarna som avslutas framgångsrikt. 

Sineva Ribero, Vårdförbundets ordförande, menar att fokuset nu behöver ligga på en ökad synlighet och att medlemsundersökningen kommer att figurera som ett underlag i verksamhetsplaneringen. 

Senaste årens arbete har fokuserats på närheten till medlemmarna

Sineva Riberio menar att en stor del av arbetet den senaste tiden har fokuserats på medlemmarna. Förbundet har arbetat för att komma närmare medlemmarna och utbilda fler av arbetsplatsernas förtroendevalda. 

Vårdförbundet vill även lägga mer tid och resurser på villkorsfrågorna som prioriteras högt av medlemmarna. Här innefattas speciellt hur förbundet sköter förhandlingar med arbetsgivare. 

Medlemmarna vill se avtal som innebär en bra utveckling av lön, en arbetsmiljö anpassad för ett helt arbetsliv samt rimliga ersättningar. Trygghet vid eventuella tvister på arbetsplatsen är också högt prioriterat.