biomedicinsk analytiker tittar på blodprovBiomedicinska analytiker hade lägst snittlön av Vårdförbundets medlemmar under 2019. Foto: angellodeco/Shutterstock.com

Rapporter

Barnmorskor fick bäst betalt av Vårdförbundets yrkesgrupper under 2019, medan biomedicinska analytiker var de som tjänar minst. Det visar lönestatistiken som Vårdfokus presenteras.

Vårdförbundet har sammanställt medlemmarnas lönestatistik för 2019. Snittlönerna presenteras både totalt, uppdelat mellan förbundets olika yrkesgrupper och även uppdelat mellan olika län.

35 040 kronor var snittlönen för yrkesgrupperna gemensamt

Barnmorskor är den yrkesgrupp som tjänade mest: i snitt 38 240 kronor. Minst tjänade biomedicinska analytiker, med snittlönen 32 530 kronor.

Sjuksköterskornas medellön var 33 600, där specialistsjuksköterskor tjänar mer och röntgensjuksköterskor lägre i snitt.

Medellönen för alla yrkesgrupperna tillsammans var 35 040 kronor i månaden, utan att chefer har räknats med.  Chefer som är medlemmar i Vårdförbundet hade i snitt 46 800 kronor i månadslön.

Forskare får bättre betalt än anställda i andra sektorer

Statligt anställda medlemmar har högst medellön, såsom forskare och doktorander. Därefter kommer privatanställda, följt av kommunalanställda. Personal inom regionalvården tjänar minst i genomsnitt.

Exempelvis har sjuksköterskor i privat sektor en snittlön på 37 556 kronor i månaden. Kommunanställda har å sin sida 36 692 kronor, och regionanställda 35 120 kronor.

För chefer är snittlönen bäst inom kommunalförbund, där den ligger på hela 58 000 kronor.

Länet med högst lön varierar mellan yrkesgrupper

Sjuksköterskor tjänar i snitt bäst i Stockholms län. Därefter kommer Södermanland och Örebro län. När det gäller röntgensjuksköterskor får de bäst betalt i Dalarna, därefter Södermanland och Stockholm.

Kronoberg är det län där barnmorskor får bäst lön. Västmanland kommer på andra plats för barnmorskor, och Stockholm först på tredje plats.

Tips! Vårdförbundet har ett verktyg på sin hemsida där medlemmar kan logga in och söka upp snittlönen för sitt yrke, anställning och län.

För biomedicinska analytiker är det Södermanland som erbjuder de högsta snittlönerna. Stockholm har de nästa högsta, och därefter kommer Västmanland.

Blekinge erbjuder högst lön till chefer, följt av Hallands län och Uppsala län.