skärsår på en sjuksköterskas armSkärskador är en av de vanligaste arbetsskadorna inom vården. Foto: Egoreichenkov Evgenii

Arbetsmarknad

3,5 procent av personal inom vården drabbas varje år av arbetsrelaterade skador. Tre av fyra skador på vårdpersonal sker i närheten av patienten och sjuksköterskorna är de som är mest utsatta. Vanligaste arbetsskadan är skick- och skärskador och skador i samband med förflyttningar av patienter skriver tidningen Vårdfokus.

Enligt en studie som ett forskarteam i region Östergötland har gjort för att utveckla säkerheten för både patienter och personal drabbas varje år cirka 3,5 procent av personal inom vården av skador. Avvikelserapporter mellan 2011 och 2014 visar hur vanligt det är att patienter och personal skadar sig i vården.

Under den tidsperioden drabbades cirka 11 0000 patienter av någon vårdskada där 15 procent krävde behandling och vård. Vanligaste orsaken till att patienter skadar sig var fallolyckor som oftast inträffade när vårdpersonal inte var närvarande.

Tre av fyra skador sker i närheten av patienten

Bland vårdpersonalen drabbades årligen i genomsnitt 3,5 procent av de 13 000 anställda inom vården av incidenter och arbetsskador, varav 16 procent av dessa krävde behandling. De vanligaste skadorna är stick och skärskador som står för cirka 44 procent därefter är det hot och våld (18,5 procent) följt av skador i samband med förflyttning av patienter. 

Av de 1700 arbetsskadeincidenterna var sjuksköterskorna de som drabbats mest, där 41,6 procent skadat sig på sin arbetsplats. Vidare står undersköterskor för 22,5 procent av skador på arbetet följt av biomedicinska analytiker som står för 4,5 procent och barnmorskor som står för 2,1 procent av de rapporterade arbetsskadorna inom vården. 

[Ads1]

Forskning pågår i hur man kan förebygga skador och få bättre säkerhetskultur

Charlotte Wåhlin ergonom och forskare på patient- och arbetsskador säger i en intervju med Vårdfokus att det är lika viktigt att göra riskbedömningar för vårdpersonalen som det är för patienterna. Man kan på olika sätt bedöma patienternas risk att ramla.

På samma sätt kan man också göra en bedömning av riskerna att en medarbetare skadar sig till exempel när en sjuksköterska ska hjälpa till att flytta en patient från en säng till en rullstol. Behöver man vara två vid en förflyttning? Hur ska man flytta patienten? Finns det hjälpmedel att tillgå som till exempel taklyft? Här ska man tänka efter före.

Forskarna arbetar på att få fram svar på hur man kan förebygga skador och hur man får till en bättre säkerhetskultur. Arbetsmiljöverket har gett Charlotte Wåhlin och två andra forskare i uppdrag att undersöka hur man skapar säkra personförflyttningar för personal inom vård och omsorg.

För att öka säkerheten bland medarbetare och patienter behöver man ha ett samarbete mellan anställda, arbetsgivare och patientrepresentanter, och det är något som de kan bli bättre på enligt Charlotte Wåhlin.