Linda PalmetzhoferHandels förbundsordförande Linda Palmetzhofer och Svensk Handels vd Karin Johansson har olika syn på löneökningsfrågan. Foto: Pernille Tofte/fackforbund/handels och Pressbild/Svensk Handel

Tvister

Handels varslar om strejk för 5 000 anställda i butiker och lager. Orsaken är att Svensk Handel inte tillmötesgått deras krav på höjda löner och tryggare anställningar. Svensk Handel menar att beskedet är oansvarigt.

Fackförbundet Handels håller på att förhandla om ett nytt avtal för medlemmar som jobbar i butiker, lager och inom e-handeln. Men Svensk Handel, som representerar arbetsgivarna i förhandlingarna, har inte godtagit Handels krav på lönehöjning för dessa anställda.

Av den anledningen varslar nu Handels om strejk från och med den 13 november. Strejken kommer totalt att omfatta cirka 5 000 butiks- och lageranställda på 22 arbetsplatser i landet, enligt Handels information på sin hemsida.

Handeln bör ha samma löneökning som andra branscher

Handels förbundsordförande heter Linda Palmetzhofer. Hon säger att strejken handlar om jämställdhet, och att alla ska kunna leva på lönen för det arbete man utför – även under en pandemi.

– Den här striden tar vi för att alla som jobbar inom handeln ska få samma löneökningar som anställda i andra branscher. Även de med lägst lön. Det handlar om rättvisa och lika villkor, säger Linda Palmetzhofer.

Bättre lönevillkor för otrygga anställningar

Linda Palmetzhofer nämner särskilt personer med otrygga anställningar inom handeln. Eftersom de sällan jobbar heltid har de svårare att planera vardagen och försörja familjen.

Under pandemin är det många av dessa som har ställt upp för arbetsgivarna. Därför bör de kunna få samma löneökning som resten av arbetsmarknaden, påpekar Linda Palmetzhofer.

Svensk Handel: ”Djupt oansvarigt”

Svensk Handel kommenterar beskedet i ett eget pressmeddelande. De anser att ett varsel om strejk är djupt oansvarigt under en pågående kris.

– Även facket måste vara beredda att anpassa sin karta till hur verkligheten faktiskt ser ut, nu ställs krav som om coronakrisen vore en illusion, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Svensk Handel är också bekymrade över riktmärket som industribranschen har satt för löneökningstakten. Det landade på 5,4 procent över 29 månader. Många handelsföretag kommer ha mycket svårt att hantera dessa ökade kostnader, menar Karin Johansson.