fyra leende sjuksköterskor i sjukhuskorridorSärskilt yrkesskickliga sjuksköterskor i Växjö kommun har fått lönepåslag på mellan 3 000 och 5 000 kronor. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Avtal

Vårdförbundets avtal om lönepåslag för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor har börjat få genomslag i Sveriges kommuner. Växjö kommun är ett gott exempel där sjuksköterskor har fått upp till 5 000 kronor mer i månadslön, skriver Vårdfokus.

Tidigare i år kom Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting överens om ett nytt kollektivavtal för vårdanställda. Avtalet innebar bland annat att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor skulle få högre månadslön.

Nu börjar dessa lönelyft bli klara, liksom arbetet med att definiera kriterierna för särskild yrkesskicklighet. Det är kommunerna som har gjort de största lönepåslagen, medan det är sämre hos regionerna. Det menar Anna Seiborg Kidell, som är Vårdförbundets ordförande för avdelning Kronoberg.

– Vi är inte nöjda med utfallet för våra medlemmar som arbetar i Region Kronoberg, däremot ser det betydligt bättre ut i flera kommuner och riktigt bra lönepåslag har det blivit i vår största kommun Växjö.

Upp till 5 000 kronor mer i lön

I Växjö kommun har 24 av 150 sjuksköterskor bedömts som särskilt yrkesskickliga. De har fått mellan 3 000 och 5 000 kronor mer i lön. Detta innefattar inte bara de som har arbetat längst, utan också relativt nya sjuksköterskor.

Även de andra sjuksköterskorna har fått individuella lönelyft. Totalt var löneökningen för Växjö kommuns medlemmar i Vårdförbundet 5,6 procent.

Anna Seiborg Kidell bekräftar att ett antal sjuksköterskor i och med detta har passerat en lön på 40 000 kronor i månaden.

Brett underlag för lönesättningen

När Växjö kommun har satt lönerna har de tittat på varje individs kompetenser, prestationer och vilja till utveckling och kompetensutveckling. Man har utgått både från kommunens egna, allmänna lönekriterier och värdegrund, men också från Vårdförbundets dokument gällande särskild yrkesskicklighet.

Louise Bertilsson är avdelningschef för omsorgsförvaltningen inom Växjö kommun. Hon berättar att alla sjuksköterskor förstås inte var nöjda med utfallet, särskilt de som inte fick de högre lönepåslagen. Men i och med det breda underlaget har kommunen kunnat argumentera väl för vilka lönepåslag som har gjorts.

– Vi försöker motivera så mycket som möjligt och även vara tydliga med vad de behöver utveckla för att kunna lyfta nästa år, säger Louise Bertilsson.

Växjö kommun fortsätter satsa på sjuksköterskor

Louise Bertilsson kommer tillsammans med andra chefer att fortsätta arbeta med individuella utvecklingsplaner för sjuksköterskorna. Hon är nöjd med den budget som de har fått för satsningen och hoppas att även politikerna kommer att vilja fortsätta satsa på yrkesgruppen.

Hon påpekar också att det har blivit lättare att anställa sjuksköterskor, och i nuläget finns inte längre några vakanta tjänster. Men framför allt lyfter hon att organisationen är stabil, med bra enhetschefer och att de har lyckats genomföra bra förändringar.