kollegor i kontorsmiljöAkavias rådgivare berättar hur det går till när företag gör omorganiseringar som påverkar din roll. Foto: fotoinfot/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Vad händer om arbetsplatsen aviserar arbetsbrist och min tjänst försvinner på grund av detta? Det undrar en medlem i fackförbundet Akavia. Förbundets rådgivare och förhandlare Camilla Bång Berg svarar på frågan i tidningen Akavia Aspekt, tidigare Civilekonomen.

Det här är en väldigt vanlig fråga i dessa tider, menar Camilla Bång Berg. Framför allt chefstjänster riskerar att försvinna när företag försöker dra ner på utgifterna.

Arbetsbrist betyder inte alltid att arbetsuppgifterna inte finns kvar. Det handlar snarare om en omorganisering där uppgifter fördelas om, vilket både drar in och skapar nya tjänster.

Omplacering kan innebära att du får en annan roll än tidigare

Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren först förhandla med berörda fackförbund, enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). De måste också följa lagen om anställningsskydd (las) när omorganiseringen går ut över medarbetares tjänster.

Försvinner din tjänst ska arbetsgivaren utreda om du passar för någon tjänst som är ledig med den nya omfördelningen. Det kan antingen vara en liknande roll som tidigare, eller en helt ny roll. Arbetsgivaren kan också sätta nya kvalifikationskrav för rollerna, utifrån vad den framtida verksamheten behöver.

När arbetsgivaren erbjuder medarbetare omplacering har de rätt att fördela rollerna utifrån mottot ”rätt person på rätt plats”. Det innebär att även om du jobbat längre i en roll än någon kollega, är det inte säkert att du har förtur till just din tidigare roll.

Så ska ett omplaceringserbjudande gå till

Får du ett omplaceringserbjudande ska det vara skriftligt, beskriva villkoren för rollen och uppge vilken lön du kommer att ha. Du bör också få någon veckas betänketid så att du kan överlägga med ditt fackförbund.

Tackar du nej till en omplacering som anses rimlig gäller inte turordningen enligt las. I det fallet får arbetsgivaren säga upp dig, enligt uppsägningstiden som är avtalad.

Arbetsgivaren kan i vissa fall också erbjuda dig en annan kollegas roll, om den kollegan anställdes efter dig och du har rätt kvalifikationer. Men i regel vill arbetsgivaren inte rubba turordningen, så om du kan gå med på att avstå kan arbetsgivaren ofta erbjuda extra månadslöner för detta.

Prata med facket om du blir omplacerad eller uppsagd

Camilla Bång Berg avslutar med att situationen är komplicerad. Hon rekommenderar därför att du pratar med ditt fackförbund i sådana här lägen.