unga kollegor sitter och har möte i kreativt kontorDet kan vara utmanande för småföretagare att fokusera på arbetsmiljöarbetet. Men det finns bra stöd för att kunna leva upp till arbetsgivaransvaret enligt Kristina Ström Olsson

Undersökningar

Arbetsmiljöarbetet får större fokus bland unga företagare än bland företagare över 30 år. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar och Novus. Resultaten visar också att de flesta småföretagare har de verktyg som behövs för sitt arbetsgivaransvar, skriver Civilekonomen.

Länsförsäkringar har tillsammans med analysföretaget Novus undersökt hur företagare jobbar med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Bland annat har man tittat på hur arbetsmiljöarbetet hänger ihop med företagarnas ålder.

Resultaten visar tydligt att unga företagare fokuserar mer på sin egen och anställdas arbetsmiljö. Närapå 90 procent av företagarna under 30 år satsar mycket på arbetsmiljön, vilket är betydligt fler än bland äldre företagare.

Större fokus på arbetsmiljön med fler anställda

Något annat som framgår i undersökningen är hur företagets storlek hänger ihop med satsningar på arbetsmiljö. Hos företag med mellan 11 och 49 anställda är det hela 96 procent som har stort fokus på arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Hos företag med bara en anställd är den siffran i ställlet 61 procent.

Det här är inga överraskande siffror, menar Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson. Större företag har ju i högre grad resurser som helt eller delvis arbetar just med frågor om hälsa och arbetsmiljö.

Småföretagare kan ta hjälp av stöd via sjukvårdsförsäkringen

Tre av fyra företagare menar i undersökningen att de har tillgång till stöd och verktyg som ger dem möjlighet att jobba med arbetsmiljön och på så sätt ta sitt arbetsgivaransvar på det området.

Det här kan vara en utmaning för många mindre företag, enligt Kristina Ström Olsson. Mindre företag med få anställda har svårt att prioritera arbetsmiljön utöver den övriga verksamheten. Många anser sig därför vara behov av en extern expert för att kunna ta sitt ansvar för arbetsmiljön.

– Det finns flera sätt att gå i land med arbetsgivaransvaret och som exempel ingår samtalsstöd för chefer och checklistor för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sjukvårdsförsäkringen, tipsar Kristina Ström Olsson.