Ung elektriker på praktikYrkesprogrammen på gymnasiet har för lite praktiska inslag i utbildningen. Foto: industryviews/Shutterstock.com

Student

En granskning av Skolinspektionen har visat att yrkesprogram på gymnasiet har för lite praktiska inslag, skriver Arbetet. Detta innebär att eleverna inte säkert har den praktiska erfarenhet som krävs för yrket, vilket kan få allvarliga konsekvenser, menar både Elektrikerna och Seko.

Skolinspektionen har gjort en granskning av yrkesprogrammen inom naturbruk samt el och energi på 26 svenska gymnasieskolor. Syftet med granskningen var att bedöma ifall eleverna får förutsättningarna att faktiskt få det goda yrkeskunnandet som de behöver.

Två av tre skolor höll inte måttet, enligt granskningen. Myndigheten konstaterade bland annat att utbildningarna innehåller alltför få praktiska moment på hälften av skolorna. Arbetsuppgifterna utformas inte heller på ett autentiskt och relevant sätt för det kommande yrket.

Elekrikerförbundet har uppmärksammat bristerna

För Elektrikerna kommer inte det här resultatet som någon överraskning, enligt biträdande förhandlingschef Mikael Pettersson. Förbundet har i 20 års tid vetat att skolorna saknar material och utrustning och inte utför de övningar som behövs. De arbetar också med att kvalitetssäkra utbildningen på ett 50-tal skolor, just på grund av dessa brister.

– Det är inget nytt för oss egentligen, men det är bra att få det på pränt för då blir det lättare att arbeta med frågan, säger Mikael Pettersson.

Han påpekar att praktikperioder under utbildningen på sätt och vis täcker upp för skolornas brister. Där får eleverna lära sig handgreppen och använda aktuellt material. På så sätt märks inte bristerna när eleverna börjar arbeta.

Seko: Stora risker med den bristande undervisningen

Ett annat förbund som organiserar energiarbetare är Seko. Även de ser stora problem med hur skolan förbereder eleverna för arbetslivet, även för produktions- och distributionssidan.

Kraftnätssidan tas inte upp som en naturlig del av undervisningen och eleverna får nästan inga praktiska övningar alls, menar Ulrika Nilsson, ombudsman med ansvar för energiavtalet. Det är få som ens vet om att de kan få sådant arbete efter utbildningen. Det finns förstås också faror i att eleverna inte har praktiska erfarenheter när de börjar arbeta.

– Om man inte vet vad man håller på med finns det risk för skador och till och med dödsfall, säger Ulrika Nilsson.