Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Fackförbund.com hanterar inte några personuppgifter utan alla ansökningar hanteras direkt av de ansvariga för de inkomstförsäkringar vi rekommenderar. Inga personuppgifter lagras alltså på Fackförbund.com.

§2 Ansvar

Fackförbund.com ansvarar inte för eventuella skador eller konflikter gällande medlemskap, avtal eller övriga beslut, mellan dig som privatperson och de rekommenderade inkomstförsäkringarna på denna sida. Om eventuella skador eller tvister skulle uppstå mellan dig som privatperson och de inkomstförsäkringar vi rekommenderar kan inte Fackförbund.com utkrävas på ersättning. Fackförbund.com kan inte heller ses som delaktig i eventuella tvister utan det är endast du som privatperson och den organisation du ansöker om medlemskap/är medlem hos som är delaktiga. Fackförbund.com ansvarar inte för eventuella stavfel och felaktig information på denna webbplats. För att ta del av de allmänna villkoren som gäller för respektive organisations inkomstförsäkring, vänligen se respektive inkomstförsäkrings hemsida.

§3 Ändring av allmänna villkor

Vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad på de allmänna villkoren på Fackförbund.com då de kan komma att ändras.