Pappers

Pappers medlemskap erbjuder främst finansiella förmåner. Som medlem får du bland annat ta del av olika bankers förmånliga medlemslån där det ingår skydd för räntebetalning. Detta räntebetalningsskydd kan i många fall täcka upp till 2 000 kronor av lånets ränta vid exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller olycka. I samband med detta ger banken vanligtvis även anstånd med amortering när ränteskyddet nyttjas.

Pappers är kända för sin genomgående struktur och organisering av förbundet. Vad gäller stöd, frågor och råd finns det alltid möjlighet att kontakta någon inom den avdelning som ditt ärende gäller. Ombudsmännen är både välutbildade och erfarna, och de hjälper gärna till.

Pappers erbjuder tyvärr inte sina medlemmar en inkomstförsäkring, däremot får medlemmar automatiskt ett flertal andra förmånliga försäkringar, som avgångsbidrag, trygghetsförsäkring och föräldrapenningtillägg.

Kort info om Pappers

Medlemsavgift

129 kr/mån

Inkomstförsäkring

Ingår ej

Medlemmar

16000 st

Centralorganisation

LO

Förmåner
Inkomstförsäkring
Försäkringar
Rådgivning
Kundtjänst

Totalbetyg

4.0 av 5
5.0/5

Den som är medlem i Pappers kan bland annat ta del av medlemslån i ett antal banker. Det är ett lån som banken ger utan säkerhet och som har en förmånlig ränta. I dessa medlemslån ingår en livförsäkring som vid dödsfall ger täckning för en låneskuld på upp till 150 000 kronor. Dessutom ingår ett räntebetalningsskydd som täcker lånets ränta upp till 2 000 kronor vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet, och dessutom ger banken anstånd med amorteringen under den tid ränteskyddet är i kraft.

En annan förmån är att medlemmar kan få hyra lägenheter i semesteranläggningen Riva del Sole i Italien med 25 % rabatt. 

Förmåner som ingår i Pappers medlemsskap

 • Bolån
 • Medlemslån
 • Medlemsrabatter
 • Medlemstidning
0.0/5
Pappers erbjuder inga förmåner och får därför betyget 0.
5.0/5

Medlemmar i Pappers har automatiskt ett antal så kallade avtalsförsäkringar, nämligen:

 • ASG, AvtalsGruppFörsäkring, som kompletterar sjukpenningen från dag 91. Avtalet mellan Pappers och arbetsgivarna ger sjuklön från arbetsgivaren till och med dag 90.
 • TFA, TrygghetsFörsäkringArbetsskada, som ger ersättning vid olycksfall på arbetet eller på väg till och från arbetet.
 • TGL, TjänsteGruppLivförsäkring, som ger ersättning till de efterlevande vid dödsfall.
 • AGB, AvgångsBidrag, som ger ersättning då man förlorat arbetet genom nedläggning eller driftsinskränkningar.
 • Avtalspension, som ger ett tillägg till övriga pensioner.
 • FTP, FöräldraPenningsTillägg, som ger ett tillägg till den föräldrapenning man får via Försäkringskassan.
 • A-kassa, som är en slags försäkring som faller ut vid strejk eller lockout.
 • Rättshjälp om en medlem på olika sätt kommer i konflikt med arbetsgivare.

Försäkringar som ingår i Pappers medlemsskap

 • Grupplivförsäkring
 • Livförsäkring
 • Tjänstegrupplivförsäkring

Försäkringar med rabatterat pris

 • Barnförsäkring
 • Gravidförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
5.0/5

Medlemmar i Pappers har alltid tillgång till rådgivning och stöd från förbundet, och då i första hand från de lokala förtroendevalda. Det är en styrka för förbundet att ha en strukturerad organisation som går ända ner till den enskilda arbetsplatsen. Om inte den lokala förtroendevalde kan lösa problemet går man vidare till avdelningen, som är nästa nivå. Där finns välutbildade ombudsmän som dels oftast kan lösa problemet, och dels har möjlighet att gå till förbundet centralt.

Ett värdefullt stöd vid arbetslöshet är Trygghetsfonden, som är skapad av LO och arbetsgivarna centralt. Den som blir friställd kan här få snabb och direkt hjälp via en jobbcoach och ett individuellt omställningsprogram.

Rådgivning som ingår i Pappers medlemsskap

 • Juridiskt stöd
 • Karriärstjänster
 • Pensionsrådgivning
 • Personlig rådgivning
5.0/5

Den vanligaste vägen för kontakt är att kontakta sin lokala klubb på arbetsplatsen. Praktiskt taget alla medlemmar vet utan vidare vem som är ordförande i den lokala klubben, och det är därmed lätt att få kontakt.

Nästa nivå är avdelningarna. Pappers har 58 lokala avdelningar, det är normalt möjligt att besöka avdelningens kontor utan alltför lång resa. Huvudkontoret för Pappers ligger på Olof Palmes Gata 11 i Stockholm.

 

Telefon till växeln är 08-796 61 00 med öppettider måndag-torsdag 08:00-16:30 samt fredag 08:00-15:00. Givetvis kan man även skicka mail till info@pappers.se.

Jobbar du inom massa- eller pappersindustrin kan du bli medlem hos fackförbundet Pappers. Fackförbundet innefattar samtliga yrkesgrupper som kan ha en anställning inom pappersindustrin, till exempel snickare, elektriker, processoperatör och lokalvårdare. 

Om Pappers

Pappers är fackförbundet för dig som arbetar inom pappersindustrin. Pappersindustrin täcker yrkesgrupper som exempelvis målare, snickare, lokalvårdare och elektriker, för att nämna några. Så länge du är verksam inom pappersindustrin så kan du bli medlem. Pappers grundades 1020 av arbetare i den svenska pappers- och masseindustrin. Fackförbundet är relativt litet, något som många ser som en fördel. Eftersom förbundet vänder sig till en ganska specifik yrkesgrupp kan de också påverka just den branschen. Dessutom har du som medlem hos Pappers stor chans att göra din röst hörd samt berätta om vilka frågor du tycker är viktiga.

Pappers arbetar för att förbättra arbetsplatserna genom att arbeta med arbetsmiljö och medbestämmanderätt. De verkar även för att yrkesområdet ska överleva på lång sikt genom att medverka till investeringar både på nationell och EU-nivå.

Varför ska jag gå med i Pappers?

När du är medlem i Pappers fackförbund får du ett tryggt stöd som finns där för dig när problemsituationer uppstår på din arbetsplats. Eftersom Pappers jobbar för ett så bra kollektivavtal som möjligt behöver du aldrig jobba för en sämre lön än den som kollektivavtalet bestämt. Som medlem är du tryggad av detta och det är heller inget din arbetsgivare kan påverka. Genom ditt medlemskap bidrar du även till arbetet med att yrkesområdet ska överleva samt att arbetsvillkoren ska bli bättre för alla anställda i hela landet.

Gå till Pappers

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@fackforbund.com
Skriv ett omdöme

Omdömen om Pappers

Pappers har inga omdömen ännu