Reservofficerarna

1.3
 • Facket för reservofficerare 
 • 3 250 medlemmar i armén, flygvapnet och marinkåren
 • Erbjuder bolån och medlemslån
Vem kan bli medlem i Reservofficerarna?

För att bli medlem hos Reservofficerarna behöver du jobba som just reservofficer och ha en anställning hos Försvarsmakten. Som reservofficer tjänstgör du som militär i perioder och har ett annat arbete i den civila sektorn.

GÅ TILL Reservofficerarna

Reservofficerarna kan ge sina medlemmar råd och stöd i fackliga frågor och företräda dem i tvister med arbetsgivaren. Via sin anslutning till Saco erbjuder förbundet också förmåner i form av bolån och medlemslån.

Däremot ingår inte några försäkringar i medlemskapet. Det finns inte heller någon information om rabatter och andra förmåner på Reservofficerarnas hemsida, och därför är det oklart om det finns andra förmåner som medlemmar får ta del av via Saco.

Varför ska jag gå med i Reservofficerarna?

Genom att gå med i Reservofficerarna är du mer och påverkar arbetsvillkoren för din yrkesgrupp. Du får också hjälp om det skulle uppstå problem som är kopplade till din anställning hos Försvarsmakten.

Fördelar
 • Stöd och råd till medlemmar
 • Driver viktiga frågor för reservofficerare
Nackdelar
 • Inga försäkringar
 • Få förmåner
GÅ TILL Reservofficerarna

Alla medlemmar får tidningen Reservofficeren som en förmån. Där kan du bland annat läsa om andra reservofficerares vardag i deras anställning.

Du kan också teckna billiga bolån och ta del av andra medlemserbjudanden hos Danske Bank. Även SEB har ett förmånligt låneerbjudande för Reservofficerarnas medlemmar.

I övrigt framgår dock inga förmåner som du har genom förbundet. Det är alltså framför allt det fackliga stödet som du får genom att gå med.

Exempel på förmåner som ingår
 • Förmånliga bolån och medlemslån
 • Medlemstidning
Exempel på rabatter som erbjuds
  -
Läs mer om förmånerna

Reservofficerarna erbjuder ingen inkomstförsäkring. Dock kan du gå med i Akademikernas a-kassa, eftersom förbundet ingår i Saco.

Reservofficerarna erbjuder inga medlemsförsäkringar.

Försäkringar som ingår
  -
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Du kan vända dig till Reservofficerarna för att få stöd och rådgivning om din tjänst som reservofficer. Förbundet fungerar också som en intresseorganisation där reservofficerare kan påverka vilka frågor förbundet ska driva.

Reservofficerarna kan även företräda dig i fackliga ärenden mot Försvarsmakten. Däremot kan du inte få hjälp i fackliga ärenden mot en civil arbetsgivare, om du har ett arbete på sidan av din militära tjänst.

Ditt medlemskap har du via någon av två intresseföreningar inom Reservofficerarna. Jobbar du i armén, flygvapnet eller amfibiekåren ska du bli medlem i Sverof. Är du reservofficer i marinen eller flottan ska du gå med i SFRO. Det är via deras lokalavdelningar eller kretsar som du får den lokala kontakten med ditt fackförbund.

Exempel på rådgivning som ingår
 • Fackligt stöd och rådgivning

För kadetter, det vill säga studenter vid officersförbundet, är medlemskapet gratis. I övrigt finns det inga särskilda studenterbjudanden hos Reservofficerarna.

Exempel på erbjudanden som ingår
 • Gratis medlemskap för kadetter

Reservofficerarna har ett mycket litet kansli, och kan bara nås via mejl och post. Något telefonnummer som medlemmar kan ringa till finns inte. Dock är Reservofficerarna aktiva på Facebook och Twitter.

Mejladresser och postadress till förbundets intresseföreningar, Sverof och SFRO, går att hitta på respektive förenings hemsida.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Reservofficerarna

Reservofficerarna är ett fackförbund som är anslutna till Saco, Offentliganställdas Förhandlingsråd och flera organisationer inom reservofficerars område. Du blir medlem i förbundet genom att gå med i någon av intresseorganisationerna SVEROF eller SFRO.

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Reservofficerarna

Reservofficerarna har inga omdömen ännu