Saco – centralorganisationen för akademiker

Saco är en förkortning för Sveriges akademikers centralorganisation och är en facklig centralorganisation som fungerar som en sammanslutning av 23 olika fackförbund i Sverige.

När du är eller blir medlem i ett fackförbund är det fackförbundet med största sannolikhet anslutet till någon av de tre centrala arbetstagarorganisationerna Saco, TCO eller LO beroende på vilket yrkesområde fackförbundet företräder. Fackförbund som ingår i Saco företräder främst akademiker medan TCO företräder tjänstemän och LO företräder arbetare.

Ditt fackförbund är de som förhandlar om avtal medan centralorganisationen som fackförbundet är anslutet till driver gemensamma frågor för alla fackförbund som är anslutna.

Tänk på! Att vara eller bli medlem i ett fackförbund kan ge dig många förmåner. Bland annat kan du få allt från juridisk hjälp på arbetsmarknaden till rabatt på nödvändiga försäkringar genom ditt medlemskap. Om du vill bli medlem i ett fackförbund bör du börja med att hitta rätt fackförbund för dig baserat på ditt yrkesområde. Det gör du enkelt genom att skriva i ditt yrke eller klicka dig till rätt fackförbund baserat på det område du arbetar inom.

Saco arbetar med frågor som rör medlemmarnas intressen

Saco är arbetar för frågor som rör medlemmarnas intressen så som deras löner och övriga anställningsvillkor, frågor om jämställdhet, försäkringar, pensioner, kompetensutveckling och så vidare. Kunskap och utbildning är två centrala ord i arbetet med de erbjuder även service och rådgivning till sina medlemmar. Saco är en sammanslutning av 23 olika fackförbund och företräder därmed en stor mängd olika människor, generellt akademiker.

Hitta det bästa fackförbundet för akademiker
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Akademiker har en examen från högskola eller universitet

En akademiker har alltid en examen från högskola eller universitet. Akademiker kan vara anställda som t.ex. forskare vid en högskola. Det är också vanligt att akademiker tar steget ut i arbetslivet och jobbar som tjänstemän på olika företag.

Om du är en tjänsteman med akademisk utbildning kan du alltså välja om du vill gå med i ett fackförbund som representerar tjänstemän (TCO) eller ett fackförbund som representerar akademiker. Om du vill bli medlem i ett fackförbund för akademiker kan du bland annat bli medlem i något av dessa fackförbund:

  • Sveriges Ingenjörer, för högskoleutbildade ingenjörer
  • Lärarnas Riksförbund, organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.
  • Akavia, för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.
  • Akademikerförbundet SSR organiserar beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete.

Vill du läsa mer om centralorganisationen Saco kan du göra det på Saco:s hemsida.