Hitta rätt fackförbund inom sjö & kust

Att arbeta inom sjö & kust kan innebära arbetsuppgifter så som underhåll av maskiner eller fartyg, övervakning av farvatten eller arbete med navigation och att styra fartyg. Du kan arbeta inom offentlig sektor såväl som privat. Det finns även arbete inom Försvarsmakten inom yrkesområdet sjö & kust, exempelvis kan du arbeta som sjöman i armén, marinen, flygvapnet eller hemvärnet. Din arbetsplats kan variera beroende på vad du arbetar med inom sjö och kust. Du kan exempelvis arbeta på fartyg och då vara ombord i några veckor till månader i sträck för att sedan vara ledig under en lika lång period. Arbetar du som kustbevakningstjänsteman är det vanligt att arbeta på någon av de 25 kuststationerna som finns runt om Sveriges kust.

Att vara medlem i ett fackförbund då du arbetar inom sjö & kust kan ha många fördelar. Att arbeta inom sjö & kust kan vara slitsamt och du arbetar ofta under långa perioder. Ditt fackförbund kan hjälpa dig med arbetsvillkor och se till att du får rätt lön. Om du skulle bli arbetslös kan du även få inkomstförsäkring från ditt fackförbund, ett komplement till den a-kassa du får vid arbetslöshet.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka