Hitta rätt fackförbund inom skola & utbildning

Arbetsuppgifter inom skola & utbildning finns i hela ledet från förskola eller dagvård till högre utbildningsnivåer så som gymnasie och universitet. Du kan även arbeta med utbildning på andra sätt än inom skolan som exempelvis simlärare, ridlärare eller talpedagog. För att arbeta inom skola & utbildning krävs det att du har någon slags pedagogisk skicklighet och vissa yrken inom yrkesområdet kräver flera års utbildning. Ofta samverkar du med andra kollegor inom samma yrkesområde och har kontakt med föräldrar, kuratorer och skolläkare på olika sätt. Du kan arbeta inom offentlig sektor så väl som privat och undervisa i flera eller fåtal ämnen.

Att vara medlem i ett fackförbund då du arbetar inom skola & utbildning kan vara fördelaktigt på många olika sätt. Du kan få hjälp med arbetsrättsfrågor om du anser att du blivit diskriminerad, orättvist behandlad, eller måste utföra arbete under icke-acceptabla arbetsförhållanden. “Tillsammans är vi starka” - ett ordspråk som även gäller angående lönen för dig som arbetar inom skola & utbildning. Fackförbund har generellt större inflytande än enskilda arbetstagare och ditt fackförbund kan hjälpa dig förhandla fram den lön du förtjänar. Ditt fackförbund kan även hjälpa till att förbättra arbetsvillkoren och lönen inom skola & utbildning och på så sätt göra yrken inom skola & utbildning bättre för alla.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka