Hitta rätt fackförbund inom socialt arbete

Att arbeta med socialt arbete innebär att du hjälper och stödjer människor i olika skeenden i livet. Det kan vara allt från att ta hand om små barn medan deras föräldrar arbetar, hjälpa tonåringar, ge familjerådgivning, arbeta med omvårdnad av äldre personer med funktionshinder eller att arbeta med rehabilitering för intagna på kriminalvårdsanstalter. Din arbetsplats kan variera beroende på vilken inriktning inom socialt arbete du jobbar med men kan vara allt från att arbeta på socialkontor till en fritidsgård. De flesta yrkena inom socialt arbete kräver någon slags pedagogisk eller annan utbildning.

Medlemskap i ett fackförbund för dig som arbetar med socialt arbete kan vara fördelaktigt på flera olika sätt. Genom att bli medlem i ett fackförbund bidrar du till att stärka den fackliga rörelsen och ger arbetstagarna mer makt både inom yrkesområdet socialt arbete men även på hela arbetsmarknaden. Genom ditt medlemskap kan du ofta få tillgång till olika rabatter och andra förmåner så som möjlighet att teckna billigare försäkring och hjälp med pensionsfrågor.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka