Svenska Hamnarbetarförbundet

3.3
Vem kan bli medlem i Svenska Hamnarbetarförbundet?

Svenska Hamnarbetarförbundet är fackförbundet för dig dom arbetar som hamnarbetare, eller inom ett yrke med närliggande arbetsuppgifter.

Avgift: 370 kr/mån
Gå till Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet erbjuder förmånlig rådgivning till alla sina medlemmar. Frågor kan behandla allt från arbetsmiljö och lönefrågor till den personliga anställningen. Svenska hamnarbetarförbundet har tillsammans med facket arbetat fram ett kollektivavtal som medlemmar får ta del av. Du kan bli medlem i förbundet om du arbetar inom sjöfarten.

Som medlem hos fackförbundet har du även möjlighet att teckna två fördelaktiga försäkringar. Dessa utgörs av en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Sjukförsäkringen innebär att du ska få ta del av en förmån som utgörs av finansiellt stöd och sjukskrivning om du skulle drabbas av sjukdom. Olycksfallsförsäkringen erbjuder samma förmåner om du skulle råka ut för en olycka. Försäkringen täcker de kostnader som uppstår i samband med olyckan, oavsett om det rör sig om en bruten fot eller tandvård.

Fördelar
 • Professionell rådgivning gällande frågor som rör yrkesområdet
 • Rabatt på medlemslån genom medlemskapet
 • Förmånliga olycksfall- och sjukförsäkring
Nackdelar
 • Ingen inkomstförsäkring
 • Erbjuder få försäkringar
Gå till Svenska Hamnarbetarförbundet

Som medlem i Svenska Hamnarbetarförbundet får du främst ett gott stöd inför de dilemman som kan uppstå på arbetsplatsen. Det kan handla om allt från den personliga anställningen och arbetsmiljön till lönefrågor och kollektivavtal. Det gällande kollektivavtalet för medlemmarna i dagsläget är dessutom ett avtal som facket har arbetat fram. Vidare hjälper Svenska Hamnarbetarförbundet sina medlemmar med rådgivning och att svara på frågor som kan dyka upp rörande branschen.

Fackförbundet delar även ut en tidning till alla medlemmar med jämna mellanrum, där man kan ta del av aktuell information inom yrkesområdet samt läsa diverse reportage och intervjuer med arbetare runt om i landet. Slutligen har du också möjlighet att ta ett förmånligt medlemslån via fackförbundet. 

Exempel på förmåner som ingår
  -
Exempel på rabatter som erbjuds
  -

Det går att teckna två försäkringar via fackförbundet som medlem. Den första är en olycksfallsförsäkring, vilket innebär en försäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med att olyckan är framme. Det kan till exempel handla om ett brutet ben eller tandläkarvård. Den andra försäkringen som du kan teckna som medlem i Svenska Hamnarbetarförbundet är en sjukförsäkring. Syftet är att du ska ha en förmån om du drabbas av ohälsa och sjukdom. Övriga försäkringar går inte att teckna via fackförbundet.

Försäkringar som ingår
  -
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet kan räkna med att få hjälp med sina fackliga funderingar genom rådgivning och förhandlingshjälp, men också med kollektivavtal och övrig problemhantering. Vidare kan fackföreningen också hjälpa sina medlemmar med förberedning inför lönesamtal. Är det något dilemma som behöver redas ut finns fackförbundet där och bidrar med rådgivning. Har du som medlem problem med antingen anställning eller arbetsmiljö kan du vända dig till fackförbundet som då gör allt för att reda ut situationen som uppstått.

Som medlem i Svenska Hamnarbetarförbundet kan du även räkna med juridiskt stöd, rådgivning gällande den kommande pensionen samt rådgivning för personliga ändamål. 

Exempel på rådgivning som ingår
  -

Om du vill komma i kontakt med Svenska Hamnarbetarförbundet kan du göra det antingen via telefon eller via e-post. På fackförbundets hemsida kan du även finna information om varje enskild avdelning under menyn Avdelning, där även information om de senaste händelserna på den lokala orten kan dyka upp. Fackförbundet ger även medlemmar möjlighet att komma i kontakt med ansvarig personal via sociala medier, som till exempel Facebook och Twitter.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet grundades 1972 på grund av ett missnöje hos hamnarbetare. Fackförbundet har sedan dess arbetat för att förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar i branschen. Hamnarbetare utsätts under arbetskarriären får både risker och faror i arbetet, detta är något som Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för att förändra. Genom att komma med förslag och granska arbetsplatssäkerheten kan arbetsmiljön förbättras.

Svenska Hamnarbetarförbundet har under alla sina år i branschen arbetat för att förbättra kollektivavtal och löner för de som arbetar som hamnarbetare. Fackförbundet är indelat i olika avdelningar vilket gör att det går att ha en nära relation med medlemmar och du får bättre möjligheter för att göra din röst hörd.

Varför ska jag gå med i Svenska Hamnarbetarförbundet?

Genom ett medlemskap i ett fackförbund kan du få hjälp om du skulle hamna i en obekväm situation i samband med ditt arbete, exempelvis om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare. Dessutom bidrar du till att stärka det fackliga arbetet vilket gör att fackförbundet får större inflytande och därmed kan arbetet för hamnarbetarnas intressen förbättras ytterligare.

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@fackforbund.com
Skriv ett omdöme

Omdömen om Svenska Hamnarbetarförbundet

Det enda alternativet som på ett seriöst sätt tillvaratar medlemmarnas intresse. Hatten av!
av Christian
Har inte ens en egen jurist
av Fd hamnarbetare
Äntligen ett riktigt fackförbund i Gävle.
av hamnarbetare