Svenska Hamnarbetarförbundet

1.5
 • Fackförbundet för hamnarbetare
 • Få stöd i ditt arbete
 • Engagera dig och påverka din arbetsplats
Vem kan bli medlem i Svenska Hamnarbetarförbundet?

Svenska Hamnarbetarförbundet är fackförbundet för dig som arbetar som hamnarbetare, eller inom ett yrke med närliggande arbetsuppgifter.

GÅ TILL Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar nära sina medlemmar, genom sina olika avdelningar. Det gör det lätt för dig som går med att få din röst hörd och påverka vad förbundet ska fokusera på.

Förbundet har valt att inte inkludera försäkringar i medlemsavgiften, bortsett från en kompletterande olycksfallsförsäkring för medlemmar som inte har fullt skydd från arbetsgivaren. Vissa andra förmåner ingår i medlemskapet, även om de inte är särskilt många. 

Varför ska jag gå med i Svenska Hamnarbetarförbundet?

Du bidrar till en bättre arbetsmiljö för dig och dina kollegor genom att gå med i Svenska Hamnarbetarförbundet. Ju fler medlemmar förbundet har, desto mer kan förbundet göra för att förbättra situationen för hamnarbetare.

Fördelar
 • Driver arbetsmiljöfrågor
 • Medlemmarnas intresse i fokus
Nackdelar
 • Få försäkringar och förmåner
 • Begränsad rådgivning
GÅ TILL Svenska Hamnarbetarförbundet

Medlemmar får rabatt på boende på Scandic när de använder Svenska Hamnarbetarförbundets bokningskod. Förbundet har en medlemstidning som heter Hamnarbetaren. De ger också ut ett nyhetsbrev, Snabblosset, och en e-postlista där medlemmar kan diskutera med varandra.

De lokala avdelningarna kan också erbjuda egna förmåner till sina medlemmar. Till exempel har medlemmar i Avdelning 4 Göteborg möjlighet att hyra fjällstugor. I mån av tillgänglighet kan även andra medlemmar i förbundet boka dessa stugor.

Exempel på förmåner som ingår
 • Medlemstidning
 • Nyhetsbrev
Exempel på rabatter som erbjuds
 • Hotellrabatt
Läs mer om förmånerna

Ingen inkomstförsäkring ingår hos Svenska Hamnarbetarförbundet. Däremot har de en egen a-kassa som du kan gå med i för att få ersättning om du skulle bli arbetslös.

Hos Svenska Hamnarbetarförbundet ingår inga försäkringar i medlemskapet, utöver det skydd som du har via din arbetsgivare. Förbundet har valt att göra så för att hålla nere medlemsavgiften.

Däremot har de tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring som gäller för dig som är tillfälligt anställd, för att du ska ha samma villkor som tillsvidareanställda om en olycka skulle inträffa.

Försäkringar som ingår
 • Olycksfallsförsäkring för tillfälligt anställda
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för en bättre arbetsmiljö för hamnarbetare. Det är varje avdelning som avgör hur de vill arbeta med detta. Det är också de som hanterar medlemmars frågor om anställningsvillkor.

Förbundet erbjuder även fackliga kurser och utbildningar för sina medlemmar. Det kan till exempel handla om lagstiftning, försäkringar, arbetsmiljö och förhandlingsteknik. Medlemmarna kan själva önska utbildningar inom andra områden.

På hemsidan finns en hel del information och nyheter om vad Svenska Hamnarbetarförbundet gör runt om i landet. Du kan också läsa mer där om frågor om vilka regler som gäller för exempelvis arbetsmiljö och pension.

Exempel på rådgivning som ingår
 • Fackligt stöd
 • Facklig utbildning

Svenska Hamnarbetarförbundet riktar sig till yrkesverksamma hamnarbetare och har inga erbjudanden till studerande.

Exempel på erbjudanden som ingår
  -

Har du frågor om medlemskap eller om förbundet i stort kan du kontakta förbundskontoret antingen via telefon eller e-post. På fackförbundets hemsida kan du hitta information om varje enskild avdelning, dit du ska vända dig med frågor som gäller din egen anställning eller arbetsplats. Det går även att kontakta förbundet via sociala medier, till exempel via Facebook och Twitter.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades år 1972, när en del av hamnarbetarna i  Transportförbundet valde att bilda ett eget, fristående förbund. De arbetar via sina avdelningar för att förbättra arbetsmiljön för hamnarbetare. 2019 tecknade avdelning 4 i Göteborg förbundets första kollektivavtal, efter en lång och uppmärksammad konflikt med en arbetsgivare.

Målet är att vara ett demokratiskt förbund, där alla beslut ska förankras hos medlemmarna själva. Av den anledningen väljs avdelningarnas funktionärer på en begränsad tid, så att medlemmarnas intressen alltid ska vara i fokus.

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Svenska Hamnarbetarförbundet

Det enda alternativet som på ett seriöst sätt tillvaratar medlemmarnas intresse. Hatten av!
av Christian
Har inte ens en egen jurist
av Fd hamnarbetare
Äntligen ett riktigt fackförbund i Gävle.
av hamnarbetare