Svensk Lokförarförening

3.3
Vem kan bli medlem i Svensk Lokförarförening?

Hos Svensk lokförarförening kan du bli medlem om du jobbar som lokförare.  

Avgift: kr/mån
Gå till Svensk Lokförarförening

Svensk Lokförarförening ger god support via både mail och support. Det är Sveriges enda fackförbund som enbart riktar sig till lokförare och föreningen är helt styrd av aktiva lokförare och är fristående från centralorganistationerna. Genom medlemskapet får du möjlighet att teckna inkomstförsäkringar med deras sammarbetspartners Accept eller JobbGarant. Som medlem får du även möhjlighet att teckna gruppförsäkringar via Länsförsäkringar. 

Svensk Lokförarförening erbjuder för en låg medlemsavgift goda förmåner för sina medlemar och har även en välfungerande supportverksamhet. Eftersom att förbundet är uteslutande för lokförare finns det få fackförbund som har samma förståelse för din arbetssituation om du jobbar inom denna bransch. 

Fördelar
 • Sveriges enda renodlade lokförarförening
 • Låga avgifter på medlemskap
 • Stor valfrihet på A-kassa och försäkringar
Nackdelar
 • Inkomstförsäkring ingår ej
 • Begränsad tillgång till försäkringar
Gå till Svensk Lokförarförening

Som medlem i SLFF får du tillgång till gruppförsäkring via Länsförsäkringar. Gruppförsäkringen innehåller livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som alla kan tecknas var för sig, samt barnförsäkring som kan tecknas i kombination med någon av de övriga försäkringarna.

Exempel på förmåner som ingår
  -
Exempel på rabatter som erbjuds
  -

Svensk Lokförarförening erbjuder ingen inkomstförsäkring, men i samarbete med Accept eller JobbGarant kan inkomstförsäkring tecknas separat.

I samarbete med Länsförsäkringar kan du som medlem teckna försäkringar ur deras utbud. Beroende på vilken försäkring du väljer kan du erbjudas olika mycket skydd vid person eller sakskador.

 
Försäkringar som ingår
  -
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Medlemmar i Svensk Lokförarförening har ett stort stöd från valda ombud. På SLFF’s webbplats finns information som kan vara till nytta för dig som medlem. För dig som är medlem finns möjligheten att få hjälp av deras juridiska och fackliga kunskap. Du får även information och utskick om aktuella händelser som berör lokföraryrket.

 
Exempel på rådgivning som ingår
  -

Svensk Lokförarförening erbjuder god support till sina medlemmar. Snabbast svar får du genom att kontakta någon av de förtroendevalda via e-post eller telefon. Aktuella kontaktuppgifter finns alltid tillgängligt via föreningens webbplats.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Svenska lokförarföreningen 

Svensk lokförarförening SLFF är den enda renodlade fackföreningen för lokförare, av lokförare. SLFF är en partipolitiskt obunden organisation, fristående från fackliga centralorganistationer so Lo, TCO och SACO, och styrd och ledd av aktiva lokförare. Föreningen samlar allt fler medlemmar bland detotalt ca 3500 lokförare som finns i landet och kan idag erbjuda fullgott försäkringsskydd, juridisk hjälp och löpande information och utskick till medlemmarna. 

Varför bör jag ansluta mig till Svenska lokförarföreningen? 

För dig som är aktiv lokförare kan Svenska lokförarföreningen erbjuda råd stöd och tips i ditt arbetsliv. Genom deras sammarbetspartners kan du även teckna inkomstförsäkringar och försäkringar för egendom och för dig själv. Eftersom att förbundet enbart inriktar sig på ett yrke har de en stor förståelse för din situation och kan hjälpa just dig på bästa sätt. 

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@fackforbund.com
Skriv ett omdöme

Omdömen om Svensk Lokförarförening

Svensk Lokförarförening har inga omdömen ännu