Syndikalisterna

1.0
 • Fackförbund för alla arbetare
 • Påverka dina arbetsvillkor
 • Utgår från medlemmarnas intresse
Vem kan bli medlem i Syndikalisterna?

Du som är anställd arbetare kan bli medlem i Syndikalisterna, oavsett vilket yrke du har eller vilken bransch du arbetar inom. Även du som har egen firma utan några anställda kan gå med i förbundet.

GÅ TILL Syndikalisterna

Syndikalisternas fokus är att fackförbundet ska styras av sina medlemmar. Som medlem i Syndikalisterna uppmuntras du alltså att ta egna initiativ för att förbättra dina och dina kollegors villkor. Förbundet erbjuder också flera resurser för att utbilda medlemmar om sina rättigheter och hjälpa dem i sitt fackliga engagemang.

Syndikalisterna erbjuder dock inte medlemsförmåner i samma utsträckning som de flesta andra fackförbund. Det ingår till exempel inga försäkringar eller rabatter i medlemskapet.

Varför ska jag gå med i Syndikalisterna?

Genom att organisera dig med andra arbetare kan du få det lättare att göra din röst hörd när det gäller frågor om arbetsvillkor och rättigheter. Syndikalisterna erbjuder en sådan möjlighet till organisering, där du som medlem har stor chans att påverka.

Fördelar
 • Värnar om anställdas medbestämmande
 • Organiserar många branscher
Nackdelar
 • Erbjuder inga medlemsförmåner
 • Inga försäkringar ingår
GÅ TILL Syndikalisterna

När du går med i Syndikalisterna får du tillgång till ett antal webbresurser som kan hjälpa dig i ditt eget fackliga engagemang. Till exempel finns det studiematerial om ämnen som arbetsrätt och strejk, historiska arkiv om fackförbundet och mallar för pressmeddelanden.

Du kan också få kontakt med andra medlemmar och organisatörer i hela landet att utbyta erfarenheter med.

Syndikalisternas medlemmar får tidningen Syndikalisten skickad till sig gratis. Medlemmar i förbundet får även prenumerationsrabatt på tidningen Arbetaren, en internettidning och månadsmagasin som också ägs av Syndikalisterna och fokuserar på fackliga frågor.

Exempel på förmåner som ingår
 • Webbresurser för fackligt arbete
 • Nätverk med andra medlemmar
 • Medlemstidning
Exempel på rabatter som erbjuds
 • Tidningsrabatt
Läs mer om förmånerna

Syndikalisterna erbjuder ingen inkomstförsäkring till sina medlemmar. Som medlem i Syndikalisterna kan du bli medlem i Sveriges Arbetares a-kassa (SAAK) för att få den grundläggande ersättningen om du blir arbetslös.

Det ingår inga försäkringar i Syndikalisternas medlemskap, och du kan inte heller teckna några försäkringar genom dem.

Försäkringar som ingår
  -
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Genom ditt medlemskap i Syndikalisterna kan du få råd om hur du engagerar dig fackligt på bästa sätt. Du kan också få juridisk hjälp för vad som gäller på din arbetsplats.

Det centrala i Syndikalisternas arbetssätt är att det inte främst är fackförbundets anställda som sköter engagemanget, utan arbetarna själva. Rådgivningens fokus är därför hur du själv ska gå till väga för att driva dina rättigheter, snarare än att lämna över ärendet till facket.

Exempel på rådgivning som ingår
 • Facklig rådgivning

Du kan gå med i Syndikalisterna som student. Fackförbundet har dock inga särskilda erbjudanden som riktar sig till studentmedlemmar.

Exempel på erbjudanden som ingår
  -

Vill du ta kontakt med Syndikalisterna ska du i första hand vända dig till din lokala driftsektion, vilket är fackföreningen på din arbetsplats. Finns ingen sådan kan du vända dig till ditt syndikat, som är en samordning av alla lokala driftsektioner inom en viss bransch.

I andra hand är det den lokala samorganisationen för ditt distrikt som du kan vända dig till. Först om du inte får något svar därifrån på några dagar, hänvisar fackförbundet till centralorganisationens sekretariat på antingen telefon eller e-post.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Syndikalisterna

Syndikalisternas fullständiga namn är Sveriges Arbetares Centralorganisation, förkortat SAC. De bildades år 1910 och har därför jobbat med arbetares rättigheter och skydd på arbetsplatsen i över 100 år. Deras fokus ligger på att utbilda medlemmar i arbetsrätt och uppmuntra dem att ta egna initiativ.

Syndikalisternas viktigaste fråga är att arbetarna själva ska bestämma över sin arbetssituation, och inte politiker eller fackligt anställda. Deras organisation sker framför allt på det lokala planet, för att de medlemmar som faktiskt berörs av ett avtal eller av orättvisor på jobbet ska vara de som får fatta beslut om saken.

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Syndikalisterna

Ett fack som satsar långsiktigt. Generalsekreteraren har samma lön som alla andra anställda, genomsnittlig industriarbetarlön. Fokus är inte på att välja "rätt ledare" eller starka personligheter som i slutändan blir något slags småpåvar och kanske ser facket som en karriärpinne. Istället får man bra utbildning om hur man bygger sammanhållning. Man jobbar metodiskt för att lösa små och stora problem tillsammans. Där man redan organiserat sig starka är min upplevelse att må stått upp för varandra självklart. Skönt också att slippa samförståndstramset som bara lett till försämringar över åren. 5/5!
av Micke
Det enda facket i min bransch som inte aktivt hjälper rektorerna att dumpa lönerna för lärare i med stor konkurrens om platserna genom inkomstspridning. I andra fack är det vanligt att man hör av sig om att man vill få något åtgärdat, ombudet går till förhandling och vips kommer massa helt andra saker som förbundet prioriterat men som du fullkomligt sket i, utan att få det du bad om från början. Har hänt mig tre gånger med LO. Vill du faktiskt påverka själv är SAC facket för dig. Du kan inte lura någon när det är de själva som är ombuden, alla tillsammans. Sen att vi är enda facket i Sverige som fortfarande tycker att de som jobbar borde få bestämma var företagets resurser ska gå är ju förstås minst lika viktigt. Varför vara med i ett fack som tycker att du inte förtjänar att bestämma över ditt eget liv, liksom.
av David Buzaglo