TCO – centralorganisationen för tjänstemän

TCO står för tjänstemännens centralorganisation och är en sammanslutning av 13 svenska fackförbund. När du som privatperson är eller blir medlem i ett fackförbund är fackförbundet i sin tur oftast medlem i någon av de tre centrala arbetstagarorganisationerna som finns: LO, TCO eller Saco.

Fackförbunden är de som förhandlar om avtal, men centralorganisationerna driver gemensamma frågor för alla fackförbund som är medlemmar. Fackförbund som ingår i TCO är för tjänstemän medan fackförbund som ingår i LO företräder arbetare och Saco företräder akademiker.

Tänk på! Ett medlemskap i ett fackförbund kan vara av stor betydelse för dig om du hamnar i en eventuell tvist på din arbetsplats. Genom medlemskapet kan du även ta del av många förmåner som ditt fackförbund erbjuder. Vill du bli medlem i ett fackförbund bör du först hitta rätt fackförbund för dig. Det gör du enkelt genom att fylla i ditt yrke på startsidan eller klicka dig till rätt fackförbund baserat på vilket område du arbetar inom.

TCO verkar för bra villkor i arbetslivet

Tjänstemännens centralorganisation samlar 13 olika fackförbund som tillsammans har drygt 1,4 miljoner medlemmar. TCO har som huvuduppgift att företräda fackförbunden gentemot politiken och andra organisationer samt vara en påtryckande organisation i frågor som TCO-fackförbunden prioriterar.

Medlemmarna i TCO-förbunden jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Man kan generellt säga att TCO företräder tjänstemän.

Hitta det bästa fackförbundet för tjänstemän
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Tjänstemän utför generellt mer administrativa sysslor

Du som tjänsteman arbetar med mer administrativa sysslor än exempelvis en arbetare. För vissa tjänstemannayrken krävs ingen högre utbildning, men det är väldigt vanligt att tjänstemän på dagens arbetsmarknad har högskoleutbildning.

Exempel på yrken som räknas som tjänstemän är ingenjörer, ekonomer, redovisningsassistenter, sekreterare, projektledare och programmerare. Om du som tjänstemän vill bli medlem i ett fackförbund inom TCO kan du gå med i bland annat:

  • Unionen, det största fackförbundet för tjänstemän med en stor bredd på yrkesgrupper. Alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan bli medlem i Unionen och det är även ett av Sveriges största fackförbund.
  • Fackförbundet ST, eller ST, organiserar anställda främst inom statliga verksamheter, till exempel myndigheter, affärsverk, försäkringskassor, högskolor och universitet, statligt ägda bolag eller statligt finansierade stiftelser.
  • Lärarförbundet är ett av två fackförbund för pedagoger på den svenska arbetsmarknaden.
  • Vision hette tidigare SKTF och organiserar i första hand anställda i kommun, landsting och kyrka.

Du kan läsa mer om TCO på TCO:s hemsida.