Är föräldraledighet semestergrundande?

Ja, föräldraledighet är semestergrundande de första 120 dagarna. Det motsvarar cirka fyra månader av föräldraledigheten. Har du 25 semesterdagar innebär det att du tjänar ihop nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten. Har du 30 semesterdagar sparar du ihop tio betalda semesterdagar. Båda föräldrarna har rätt till 120 dagars semestergrundande föräldraledighet.

Du med ensam vårdnad har rätt till fler semestergrundande dagar

Har du ensam vårdnad av ditt barn är fler dagar av föräldraledigheten semestergrundande. Istället för 120 dagar är 180 dagar av föräldraledigheten semestergrundade.

Andra bestämmelser kan finnas i kollektivavtal

Reglerna för hur många dagar av föräldraledigheten som är semestergrundade framgår i semesterlagen.

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats kan det däremot finnas andra regler som gäller framför semesterlagen. Däremot är reglerna i semesterlagen minimiregler, vilket innebär att andra bestämmelser i kollektivavtal inte får vara sämre än så.