Hur fungerar tjänstledighet?

Tjänstledighet innebär att du får ledigt från ditt arbete utan betalning. Under tiden du är tjänstledig tjänar du inte heller in någon semesterlön. Du kan i många fall ha rätt till tjänstledighet enligt lag, exempelvis för studier. I vissa fall kan dock arbetsgivaren bevilja tjänstledighet utan att lagen ger dig rätt till det.

Du har rätt att få tjänstledigt för studier

Du har rätt till tjänstledighet när du ska studera enligt studieledighetslagen. Det kräver dock att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller att du varit anställd i minst 12 månader de senaste två åren.

Din tjänstledighet beviljas enbart för den tid du studerar. Det innebär att om du enbart studerar på deltid får du tjänstledigt för den tid studierna tar. Resterande tid är du arbetsskyldig.

Tänk på! Du får inte byta ut studierna under ledighetstiden. Tjänstledigheten gäller enbart för de studier som arbetsgivaren godkänt.

Du kan ha rätt till tjänstledigt för att prova ett annat jobb

Det finns inget i lagen som ger dig rätt till tjänstledigt för att prova på ett nytt arbete. Däremot kan du och din arbetsgivare komma överens om att du ska beviljas tjänstledighet ändå.

Det finns ett undantag då du alltid har rätt till tjänstledighet enligt lag. Det är om du vill prova på att bedriva egen näringsverksamhet. Detta kräver dock att du har varit anställd hos din arbetsgivare i minst sex månader.

Du har rätt till sex månaders tjänstledighet för att bedriva näringsverksamheten.

Tänk på! Du beviljas inte tjänstledighet om verksamheten konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

Semester är inte skäl för tjänstledighet

Bara för att du önskar extra ledighet, exempelvis för att åka ut och resa, behöver inte din arbetsgivare bevilja dig tjänstledigt.

Arbetsgivaren kan självklart bevilja dig tjänstledigt ändå. Om du beviljas tjänstledigt får du inte avbryta den i förtid.

Vård av närstående ger rätt till tjänstledighet

Behöver du ta hand om en sjuk närstående kan du beviljas tjänstledigt enligt lagen om ledighet för närståendevård. Du får vara tjänstledig i 100 dagar. Om ni är flera som tar hand om och vårdar personen får ni alla dela på de 100 dagarna.

Hitta bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här