Hur gör jag för att byta fackförbund?

Om du vill byta fackförbund kan du antingen kontakta det fackförbund du vill byta till eller säga upp ditt medlemskap hos ditt tidigare fackförbund och bli medlem i ett annat. I vissa fall räcker det med att du kontaktar det fackförbund du vill byta till så kontaktar de ditt gamla fackförbund och genomför bytet.

Vissa fackförbund erbjuder hjälp med byte av fackförbund. Du ger då fackförbundet fullmakt att begära utträde ur ditt tidigare fackförbund och övergången sker från nästföljande månad.

I andra fall kan du behöva kontakta ditt nuvarande fackförbund själv för att meddela att du vill gå ur fackförbundet. Om du själv ska byta fackförbund bör du även byta a-kassa innan du byter fackförbund för att behålla din kvalifikationstid hos a-kassan.

Hitta ett bättre fackförbund att byta till
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här

5 saker att tänka innan du byter fackförbund

  1. Ta reda på vilka regler som gäller hos ditt fackförbund. Läs igenom ditt avtal noga innan du går ur ditt fackförbund. Olika regler gäller för byte gäller för olika fackförbund.
  2. Bytet sker i samband med månadsskiftet. Säg upp ditt nuvarande avtal i god tid när du ska byta fackförbund för att slippa dubbla avgifter om det finns en uppsägningstid.
  3. När du byter fackförbund kan du även skifta a-kassa. En del inkomstförsäkringar som ingår i medlemsavtal förutsätter att du är med i en specifik a-kassa. Kontrollera vilka villkor som gäller för detta innan du byter fackförbund.
  4. Försäkra dig om att andra avtal går att flytta över. Har du andra tecknade avtal som t.ex. el-avtal, hemförsäkring eller telefoni bör du försäkra dig om att dessa går att flytta över till ditt nya fackförbund.
  5. Se till att all kommunikation beträffande avtal, inträde och utträde sker skriftligt. Skulle något problem uppstå är det bra om du har skriftliga handlingar för att du ska kunna använda dessa som juridisk bevisning.

Så hittar du ett bättre fackförbund

Om du vet att du vill byta från ett fackförbund men är osäker på vilket du vill byta till rekommenderar vi att du tar reda på vilka fackförbund du har möjlighet att bli medlem i och därefter väljer det fackförbund som passar dig bäst baserat på medlemsavgift och andra villkor och förmåner.

Det fackförbund du vill byta från kan ställa frågor angående varför du vill byta fackförbund. Eftersom medlemskap i fackförbund är frivilligt väljer du själv om du vill motivera ditt byte eller inte. Oftast vill fackförbundet höra din motivering för att förbättra sitt arbete.

Exempel: Adam ska byta yrke och därför vill han även byta till ett fackförbund som företräder hans nya yrke. Han jämför fackförbund hos oss och får på så sätt reda på vilka fackförbund han kan byta till. För att vara säker på att hans a-kassa och inkomstförsäkring inte ska påverkas negativt väljer Adam att genomföra bytet själv. Han kontaktar sitt nuvarande fackförbund och begär en utträdesanmälan.

Hos det fackförbund Adam vill gå med i kan han ansöka om medlemskap direkt på fackförbundets hemsida. Han ska därefter flytta över sin a-kassa. Adam ser till att ansöka om inträde i den nya a-kassan från och med samma månad som han får utträde ur sin gamla a-kassa. På så sätt går han inte miste om de månader han varit medlem i a-kassan.

När Adam har fått bekräftat att överflyttningen av a-kassa har genomförts skickar han in sin uträdesanmälan till sitt tidigare fackförbund. Efter det ansöker han om medlemskap i det nya fackförbundet med inträde samma datum som utträdet ur det gamla fackförbundet sker, vilket alltid är vid ett månadsskifte.

Byt fackförbund utan att din a-kassa eller inkomstförsäkring påverkas

Ofta ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet hos ett fackförbund. Du måste vara med i fackförbundet en viss tid för att vara kvalificerad till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös.

Tänk på! Se till att inget uppbrott uppstår mellan medlemskapen i det gamla och det nya fackförbundet, så behåller du din inkomstförsäkring. Samma sak gäller när du byter a-kassa.

Om du byter fackförbund och därmed även inkomstförsäkring kan du ta med dig medlemstiden i den gamla inkomstförsäkringen till den nya. För att göra detta behöver du byta fackförbund på rätt sätt, så att det inte uppstår något avbrott mellan medlemskapen. Samma sak gäller även om du ska byta a-kassa i samband med bytet av fackförbund.

Därför bör du se till att ditt medlemskap i både facket och a-kassan gäller oavbrutet för att din kvalificeringstid inte ska påverkas negativt.

Du byter enkelt fackförbund genom 4 steg

  1. Kontakta ditt nuvarande fackförbund. Kontakta det fackförbund du är medlem i idag och begär en utträdesanmälan.
  2. Be om en inträdesblankett. Kontakta det fackförbund du vill bli medlem i och be att få det formulär du behöver fylla i för att bli medlem.
  3. Flytta över din a-kassa. Kontakta respektive a-kassa och be om att bli flyttad från en a-kassa till en annan.
  4. Skicka utträdesanmälan och ansökningsblankett. När a-kassan har bekräftat att överflyttningen har skett skickar du in din utträdesanmälan till ditt gamla fackförbund och din ansökningsblankett till det nya fackförbundet. Ditt utträdesdatum, vilket alltid är ett månadsskifte, ska vara samma datum som du gör inträde i ditt nya fackförbund.
Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här