Hur lång uppsägningstid har jag?

Hur lång uppsägningstid du har bestäms antingen genom kollektivavtal, anställningsavtal eller genom lagen om anställningsskydd, LAS. Uppsägningstiden kan variera beroende på om du blir uppsagd eller säger upp dig.

Uppsägningstiden regleras i kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiden som står där som gäller.

Du och din arbetsgivare kan alltid komma överens om en annan uppsägningstid än vad som står angivet i kollektivavtalet. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får däremot inte vara kortare än vad som står i kollektivavtalet.

Uppsägningstid utan kollektivavtal

Om din arbetsplats inte omfattas av kollektivavtal gäller den uppsägningstid du och din arbetsgivare har kommit överens om. Uppsägningstiden får från arbetsgivarens sida dock aldrig vara kortare än vad lagen säger.

Har du och din arbetsgivare inte avtalat om någon uppsägningstid gäller det som står i lagen om anställningsskydd, las. Där skiljer sig uppsägningstiden beroende på om det är du som säger upp dig eller om du blir uppsagd.

Om du säger upp dig och arbetsplatsen saknar kollektivavtal och ni inte har kommit överens om någon uppsägningstid gäller en månads uppsägningstid enligt las.

Blir du i stället uppsagd gäller olika lång uppsägningstid beroende på hur länge du har arbetat på arbetsplatsen.

  • Mindre än 2 år – 1 månad
  • Minst 2 år men kortare än 4 år – 2 månader
  • Minst 4 år men kortare än 6 år – 3 månader
  • Minst 6 år men kortare än 8 år – 4 månader
  • Minst 8 år men kortare än 10 år – 5 månader
  • Minst 10 år och mer – 6 månader

Uppsägning under föräldraledighet eller semester

Om du blir uppsagd när du har semester eller är föräldraledig börjar din uppsägningstid inte räknas förrän du kommer tillbaka till arbetet.

Är det i stället du som säger upp dig börjar uppsägningstiden vanligtvis räknas från uppsägningsdagen, även om du då är föräldraledig eller på semester.

Du har ingen uppsägningstid om du blir avskedad

Blir du avskedad har du inte rätt till någon uppsägningstid. Då upphör anställningen den dagen du blev avskedad. En arbetsgivare får bara avskeda en anställd om personen har misskött sig grovt, till exempel begått ett brott.

Hitta ett fackförbund som kan hjälpa till vid uppsägning
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här