Hur ska ett anställningsavtal se ut?

Det finns inga regler för hur ett anställningsavtal ska se ut. Däremot finns det regler för vilken information avtalet måste innehålla. Förutom uppgifter om den anställda och dess roll på företaget ska avtalet även innehålla information om både lön och antalet semesterdagar.

Anställningsavtalet måste vara skriftligt för längre anställningar

Anställningsavtalet ska helst vara påskrivet när du börjar jobba. Är det inte det gäller även muntligt avtal. Allra senast en månad efter att du påbörjade din anställning måste avtalet dock skrivas under skriftligt. Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska avtalet innehålla information om vilka villkor som gäller för anställningen.

För anställningar som är kortare än tre veckor krävs ingen sådan information.

Uppgifter som måste lämnas skriftligt

 1. Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
 2. Tillträdesdag.
 3. Arbetsplats. Saknas specifik arbetsplats ska det framgå i avtalet.
 4. Yrkesbenämning och beskrivning av arbetsuppgifterna.
 5. Anställningsform, det vill säga om det rör sig om en tillsvidareanställning, visstidsanställning eller provanställning. Rör det sig om en visstidsanställning eller provanställning ska slutdatumet framgå.
 6. Längd på uppsägningstid.
 7. Lön och andra förmåner samt hur ofta lönen ska betalas ut.
 8. Antal semesterdagar samt längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 9. Om arbetsgivaren är ansluten till något fackförbund.

Ytterligare information krävs om du är stationerad utomlands

Om du är stationerad utomlands under en period längre än en månad krävs det ytterligare information i ditt anställningsavtal.

Information som krävs om du arbetar utomlands är bland annat:

 1. Din anställningstid utomlands
 2. Vilken valuta du ska få din lön i
Hitta ett fackförbund som hjälper dig med dessa frågor
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.