När bör jag få löneförhöjning?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en arbetsgivare att höja din lön. Däremot regleras detta ofta i kollektivavtal där fackförbunden kommer överens med arbetsgivaren om att arbetstagarna har rätt till löneökning. Vanligtvis får man löneökning en gång per år, oavsett om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal eller inte.

Du kan ha rätt till löneökning

Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal har du oftast rätt till löneökning. I samband med detta brukar du även ha rätt till ett lönesamtal. När och hur mycket din lön ska justeras framgår i ditt kollektivavtal.

I de flesta avtal revideras lönen en gång per år.

Om din arbetsgivare inte är bunden till något kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om när lönen ska revideras. Detta bör även finnas skrivet i anställningsavtalet. Framgår det inte av anställningsavtalet är det inte säkert att du har rätt till någon löneökning.

Dina insatser påverkar din löneförhöjning

Den löneförhöjning du får ska avspegla det arbete du gör på företaget. Gör du ett bra arbete och tar på dig svårare arbetsuppgifter ska det påverka din lön.

Ha regelbundna samtal med din chef för att diskutera dina arbetsuppgifter och hur du har utvecklats.

Hitta ett fackförbund som hjälper till med löneförhandling
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.