Vad är en fackförening?

En fackförening är en organisation som i anslutning med andra fackföreningar bildar ett fackförbund. Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

Fackföreningarna kan påverka mer än en enskild arbetstagare

Eftersom fackföreningar är anslutna till större fackförbund, som i sin tur är anslutna till centralorganisationer, kan de ha större påverkan på arbetsmarknaden än vad en enskild arbetsgivare skulle ha haft. Några exempel på vad fackföreningarna kan göra:

  • Organisera strejker. Om det inte går att få till en lösning som fackföreningens medlemmar är nöjda med kan de organisera övertidsblockader, strejker och andra blockader för att främja sin mål.
  • Förhandla med arbetsgivaren. Fackföreningar har ett större inflytande än en enskild arbetstagare och kan därför förhandla om lön, arbetstider och annat som har med anställningsvillkor att göra. Det kan exempelvis vara genom att teckna kollektivavtal med arbetsgivaren.
Hitta bästa fackföreningen för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här

En fackförening erbjuder juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren

Som medlem i en fackförening får du hjälp om det uppstår tvister med arbetsgivaren. Fackföreningen kan hjälpa dig med alltifrån rättsskydd till juridisk hjälp.

Med juridisk hjälp får du förhandlingshjälp och möjlighet att lösa konflikter mellan dig och din arbetsgivare. Rättshjälpen som fackföreningen erbjuder kan innebära att du som medlem får en kvalificerad jurist vid din sida som hjälper dig i din situation. Går ett ärende till domstol betalar facket dessutom rättegångskostnaderna även om du förlorar målet.

Många fackföreningar har dessutom en karenstid på tre månader innan man kan få rättshjälp.

Tänk på! Du har ingen absolut rätt till rättshjälp. Facket gör alltid en bedömning av dina möjligheter till framgång i ärendet.