Vad är en facklig representant?

En facklig representant är någon som företräder ett fackförbunds medlemmar på en arbetsplats. Uppdraget innebär bland annat att vara kontaktperson i fackliga frågor och engagera sina kollegor i facket. Rollen kallas också för förtroendevald, arbetsplatsombud eller facklig företrädare.

Vad gör en facklig representant på jobbet?

Som facklig representant är du länken mellan fackförbundet och medlemmarna på din arbetsplats. Du är också den som får ta emot information från din arbetsgivare för att förmedla vidare till dina kollegor.

Det är viktigt att andra på jobbet vet att du är facklig representant och att de kan vända sig till dig om de har frågor om facket, arbetsplatsen eller sina rättigheter. Se till att vara aktiv och synlig och att uppmuntra kollegor som inte är medlemmar att också gå med i facket.

Exempel på uppgifter som facklig representant

  • Förmedla information. Enligt medbestämmandelagen ska arbetsgivaren informera den fackliga representanten om viktiga förändringar, så att de kan förmedla den vidare till övriga anställda. Du får även förmedla vidare information från facket till medlemmarna.
  • Rekrytera medlemmar. Berätta för andra på jobbet om facket och fråga dem om de vill bli medlemmar. Se också till att välkomna nya personer som börjar på arbetsplatsen.
  • Var tillgänglig för frågor och idéer. Håll kontakt med dina kollegor och var tillgänglig om de har idéer på vad de vill förbättra, frågor om sina rättigheter eller behöver stöd. Ordna gärna regelbundna medlemsmöten där ni pratar om vilka frågor ni tycker är viktiga på jobbet.
  • Var kontaktperson vid rekrytering. Som förtroendevald kan du även få vara facklig kontaktperson i rekryteringsprocesser för kandidater som vill veta mer om arbetsplatsen.
  • Engagera medlemmarna. Bjud med medlemmar till fackförbundets aktiviteter eller anordna egna träffar för din fackförening. Ta också chansen att delta i fackförbundets större möten för medlemmar och förtroendevalda.
  • Förhandla med arbetsgivaren. Fackliga representanter kan även få förtroendet att förhandla direkt med arbetsgivaren i frågor som rör din arbetsplats.

Självklart kan du även själv få stöd från fackförbundet i ditt uppdrag. Fackförbunden erbjuder utbildningar för sina förtroendevalda och finns tillgängliga om du har frågor och funderingar.

Vem får vara facklig representant på arbetsplatsen?

Fackliga representanter måste vara medlemmar i fackförbundet, stå bakom förbundets värderingar och tillhöra den arbetsplats eller lokala avdelning som de ska representera. Fackförbundet och arbetsgivaren i fråga måste också ha ett kollektivavtal.

Det är fackmedlemmarna på arbetsplatsen som ska utse sina fackliga representanter. Det kan man göra genom att först kontakta fackförbundet och få hjälp att ordna ett medlemsmöte för arbetsplatsen. På mötet får medlemmarna välja vem som ska representera dem. Fackförbundet meddelar sedan arbetsgivaren om vem som har blivit vald.

En facklig representant väljs för en viss mandatperiod. Därefter får medlemmarna antingen välja nya facklig företrädare, eller välja dig för en ny mandatperiod om du ställer upp på att fortsätta.

Har en facklig representant rätt till extra lön?

Nej, en facklig representant har inte rätt till extra lön för sitt fackliga arbete, utan uppdraget är helt ideellt.

Däremot har förtroendevalda rätt till betald ledighet för fackliga uppdrag och utbildningar som rör den egna arbetsplatsen. Den rätten står i förtroendemannalagen.

Hur mycket ledighet får jag till fackliga uppdrag?

Hur mycket ledighet du kan ta ut beror på hur omfattande ditt fackliga uppdrag är. Ibland regleras den tiden i kollektivavtalet. Annars behöver du komma överens med din arbetsgivare om saken.

Tänk på! Din arbetsgivare får aldrig missgynna dig för att du är fackligt engagerad. Du har rätt till likvärdiga arbetsvillkor som andra anställda och arbetsgivaren får inte förhindra ditt fackliga arbete.

Är fackuppdraget inte direkt kopplat till din arbetsplats får du inte betald ledighet. Det kan exempelvis vara om du får i uppdrag att företräda facket på en annan nivå än lokalt.

Du kan alltid prata med fackförbundet du ska representera för att få veta vilka rättigheter du har för att utföra ditt uppdrag.

Facklig representant kan också finnas i företagsstyrelser

I företag med minst 25 anställda har fackföreningar rätt att utse ett antal representanter som sitter i företagets styrelse. På så sätt får de anställda mer insyn i företaget och möjlighet att påverka beslut och frågor som diskuteras.

Representanterna har inte rösträtt i styrelsen, men har däremot rätt att närvara på möten och uttala sig om frågorna som diskuteras.

Det är den lokala fackföreningen som ska meddela att de vill bli representerade i styrelsen och utse sina representanter. Hur det ska gå till regleras i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.