Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg ska fyllas i av din arbetsgivare och skickas till din a-kassa i samband med att du ansöker om ersättning. På den här sidan går vi igenom vilken information ett arbetsgivarintyg ska innehålla, skillnaden mellan arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg, samt vad du kan göra om arbetsgivaren skulle vägra att utfärda ett intyg.

Vad ska ett arbetsgivarintyg innehålla?

Om du har blivit arbetslös och ska söka ersättning hos a-kassan behöver du som sagt skicka in ett arbetsgivarintyg som ska fyllas i och skrivas under av din tidigare arbetsgivare. Intyget ska innehålla information som personuppgifter, anställningstid, sysselsättningsgrad, arbetad tid, inkomst, orsak till uppsägningen och om du fick erbjudande om fortsatt anställning eller ej. Alla uppgifter måste fyllas i korrekt. Blir något fel riskerar du som ansöker att bli utan ersättning tills felet är åtgärdat.

Arbetsgivarintyget till a-kassan ska skrivas enligt en viss mall i ett särskilt dokument som du kan få från Arbetsförmedlingen eller direkt hos a-kassan.

Vad är skillnaden mellan arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg?

Ett tjänstgöringsintyg är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg, och sträcker sig också i regel över hela anställningsperioden. Här ska arbetsgivaren redovisa mellan vilka datum anställningen varade, vilka befattningar du som anställd har haft hos arbetsgivaren och ofta även vilka arbetsuppgifter du hade.

Vad är ett tjänstgöringsbetyg?

När en anställning har varat i över sex månader kan du som anställd även begära att få ett så kallat tjänstgöringsbetyg. Betyget redovisar din prestation under anställningstiden, det vill säga hur du har skött dina uppgifter, vilket inte brukar framgå i varken arbetsgivarintyget eller tjänstgöringsintyget.

Är arbetsgivare skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg?

Ja, en arbetsgivare är skyldig att utfärda arbetsgivarintyg enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, och ska göra det på din begäran utan dröjsmål. Däremot kan arbetsgivare inte få något straff om de inte utfärdar intyget, vilket har resulterat i att vissa arbetsgivare helt enkelt låter bli. Om du skulle få problem med att få arbetsgivarintyget utfärdat kan du hänvisa till din rättighet (paragraf 47 § 2 stycket ALF), och om det inte hjälper bör du vända dig till ditt fackförbund. Facket kan dock inte ge arbetsgivaren något straff.

Om arbetsgivaren ändå vägrar att utfärda intyget kan det finnas möjlighet att styrka din anställning på andra sätt (också det framgår i tidigare nämnda paragraf i lagen om arbetslöshetsförsäkringen). Andra handlingar som kan styrka en anställning är till exempel lönespecifikationer, ditt anställningsavtal eller uppgifter från Skatteverket. Du kan kontakta Arbetsförmedlingen och höra exakt vilka handlingar som anses likvärdiga med ett arbetsgivarintyg.